Med stödet från MAX kan vi hjälpa fler barn i hungerkrisen

Fyra års krig i Jemen har orsakat världens största hungerkris. Kring jul kunde man skänka pengar på MAX alla restauranger till vårt arbete för barnen som drabbas av krisen. För varje krona gav MAX två kronor ytterligare. Totalt samlades 436 262 kr in!

Stödet från MAX gör stor skillnad i vårt arbete, och räcker till exempel till att 500 kraftigt undernärda barn kan få den behandling de behöver, reparation och återuppbyggnad av fem skolor inklusive all väsentlig inredning och material, ett mobilt hälso- och nutritionsteam under en månad och att starta och driva ett center för psykosocialt stöd under helt år.

Hur kommer det sig att Max gjorde denna satsning?

På MAX gör vi inte kontinuerliga insamlingar i restaurangerna, men när vi ser akuta behov utifrån extraordinära händelser försöker vi snabbt göra det vi kan för att samla in pengar. Vi följer händelserna i omvärlden och hungersnöden i Jemen uppfattade vi både som akut och angeläget. MAX grundare och arbetande styrelseordförande Curt Bergfors är en otroligt engagerad medmänniska och han initierar insamlingarna.

Hur kommer det sig att Max stöttar just Rädda Barnen, och insatserna för barn?

För denna insamling upplevde vi att Rädda Barnen som den organisation som hade bäst och snabbast effekt i det drabbade området, Jemen, och som snabbt kunde nå ut och ge hjälp. Barn är så utsatta och drabbas hårt vid katastrofer. Därför känns det extra angeläget att stötta insatser för barn. Genom vår stiftelse Rättvis Fördelning har vi alltid ett fokus på barns behov och på sjukvård.

Hur väljer Max sina satsningar inom hållbarhet?

Vår mission är ”MAX vill göra världen lite godare”. Med det menar vi att vi både serverar de godaste burgarna och är en god kraft för samhället och för världen. Genom att leva vår mission så lägger vi grunden för vårt hållbarhetsarbete.

Stötta våra insatser för barn i krig och katastrofer

Kontakta oss

Hållbarhet för oss handlar om tre delar: Hälsa, Rättvisa och Miljö. Hälsa handlar bland annat om att vi har det bredaste utbudet av veganska och lakto-ovo-vegetariska burgare och att det nötkött, bacon och kyckling vi serverar är från Sverige.

Rättvisa handlar till exempel om att vi gärna anställer personer som annars står långt från arbetsmarknaden. Vi vill se vad människor kan bidra med och ta tillvara på deras inneboende potential. Dessutom går en del av MAX vinst varje år till en stiftelse som heter Rättvis Fördelning. Genom stiftelsen fördelas pengar, från 2006 till 2018 är summan över 300 miljoner kronor, till projekt som stöttar behövande människor i bland annat Senegal och Haiti.

"Agenda 2030-målen är bra mål för näringslivet att jobba utifrån"

Miljö och klimatfrågan är kanske den del av vårt hållbarhetsarbete som vi på senare år har lagt mest tid på och som vi har blivit mer uppmärksammade för. Sedan 2008 har vi klimatkompenserat för utsläpp av klimatgaser till 100 % och sedan juni 2018 är hela vår meny klimatpositiv vilket vi är först i världen med. I stort så sker vårt hållbarhetsarbete löpande, men att lösa klimatfrågan är det oerhört bråttom med och därför har vi lagt mycket fokus på det.

Vilka utmaningar ser du inom hållbarhetsområdet framöver för Max specifikt, och för näringslivet i allmänhet?

Agenda 2030-målen är bra mål för näringslivet att jobba utifrån. De är globala mål för hållbar utveckling och är satta för att vi tillsammans, mänskligheten, måste uppnå förändringar till 2030. 

På MAX fokuserar vi som sagt mycket på klimatfrågan sedan mer än tio år tillbaka. Det är en global ödesfråga och vi vet att om vi inte når Parisavtalets klimatmål kommer redan utsatta områden på jordklotet att drabbas ännu hårdare. Det bästa MAX kan göra är att inspirera andra företag att göra mer. Vi är ett litet företag internationellt sett, så även om vårt klimatarbete gör skillnad, så kan vi tillsammans med andra aktörer i näringslivet göra ännu större skillnad.