Telia satsar på medarbetarnas engagemang i hållbarhetsarbetet

Nära hälften av alla svenska företag upplever ett ökat tryck från medarbetarna när det gäller hållbarhetsfrågor, enligt en färsk rapport från PwC. Anna Augustson, hållbarhetsstrateg på Telia, berättar hur Telia engagerar sina medarbetare i företagets hållbarhetsarbete.

Varför tror du att vi ser detta ökade intresse för företags hållbarhetsarbete?

Jag tror att människor i allmänhet blivit mer medvetna om hållbarhet. Det är en fråga som fått mer och mer plats i media de senaste åren, och människor vill vara med och påverka. Det kan man till exempel göra som kund, men också som medarbetare, genom att man kan välja ett företag som man tycker ”gör rätt för sig” eller som man till och med kan känna sig stolt över när det gäller hur företaget påverkar sin omvärld.

Vad gör Telia för att engagera kunder och medarbetare i sitt hållbarhetsarbete?

När det gäller våra kunder så försöker vi informera om den positiva effekt våra tjänster kan ha för till exempel miljön och samhällsutvecklingen. Vi hjälper företag att digitalisera sin verksamhet, inte bara för att spara kostnader, utan också för att bli mer energisnåla eller för att på annat sätt bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle. Ett exempel är hur vi kan hjälpa kunder inom transportsektorn att koppla upp tusentals bussar med larmsystem och trådlöst nätverk, så att kollektivtrafiken blir mer attraktiv och säkrare för både förare och resenärer.

Vi satsar stort på medarbetarnas engagemang. Bland annat ges våra medarbetare chansen att på arbetstid engagera sig i olika sociala aktiviteter som är kopplade till hur vår kärnverksamhet påverkar samhället. Vi har sett ett stort intresse för detta och så här långt har hälften av alla medarbetare i Norden och Baltikum engagerat sig. Vi erbjuder till exempel möjligheten att, genom vårt samarbete med Rädda Barnen, prata med barn och vuxna om säkerhet på nätet, samt introducerar digitala tjänster till människor som ännu inte är fullt uppkopplade, exempelvis seniorer.

Den verkliga effekten kommer ju tillsammans med andra

Initiativet är en del av vårt arbete med att stötta de globala hållbarhetsmålen. Vi håller nu på och tar nästa steg i detta arbete och kommer införa speciella övningar för företagets team, där man ska reflektera över hållbarhet och sitt eget teams möjligheter att påverka och engagera sig.

Varför tycker du att det är viktigt att engagera företagets intressenter i hållbarhetsarbetet?

Näringslivet och privatpersoner är kritiska aktörer för att de globala målen ska kunna uppfyllas. För att vi som företag ska kunna bidra på bästa sätt så måste vi ha en ständig dialog med olika intressenter om att göra rätt saker och om hur vi får verklig effekt. Det är avgörande att våra medarbetare, kunder, partners, leverantörer och ägare är med på tåget. Den verkliga effekten kommer ju tillsammans med andra, exempelvis när en kund köper tjänster med mindre miljöpåverkan, när vi medverkar i innovationsprojekt med syfte att utveckla lösningar för en smart, hållbar stad, eller när ett barn lär sig förhålla sig säkert på nätet.

Skapa engagemang i hållbarhetsarbetet med Rädda Barnen

Kontakta oss

Träffa Anna på Hållbart Näringsliv!

Anna Augustson är med i Rädda Barnens panel under konferensen Hållbart Näringsliv den 27 november i Stockholm. Seminariet kommer handla om hur företag kan engagera kunder och medarbetare i sitt hållbarhetsarbete och ge praktiska råd och exempel från Telia, Apoteket och H&M.