PwC: Nära hälften av svenska företag upplever ett ökat tryck från medarbetarna i hållbarhetsarbetet

Hela 90 procent av svenska bolag upplever ett ökat intresse för deras hållbarhetsarbete, och intresset från kunder och medarbetare ökar mest. Detta visar PwC:s rapport "Det prioriterade hållbarhetsarbetet” som släpptes i våras. Daniel Stattin, rådgivare inom hållbarhet på PwC och medförfattare av rapporten, ger sin analys av resultatet.

Varför tror du att vi ser detta ökade intresse för företags hållbarhetsarbete?

Jag tror att det är flera saker som samverkar till det. Effekter av klimatförändringar som blir mer synliga, flyktingkriser, hotad cybersäkerhet, med mera i en allt mer transparent och sammankopplad värld. Jag tror också ur ett svenskt perspektiv att vi får det allt bättre materiellt och därmed kan ställa krav både på vår arbetsplats och på det vi konsumerar, med ökad kraft. Det är alltså en kombination av ökad tillgång till information och en ökad förmåga att visa vår förväntan.

Rapporten visar att både företag och organisationer vill se en ökad samverkan mellan samhällets aktörer för att få ut maximal effekt av hållbarhetsarbetet. Varför tror du att man är så enade kring detta, att samverkan är viktigt?

Samverkan behövs för att lösa framtidens svåra utmaningar, och det tror jag de flesta inser. Ur ett företagsperspektiv kan det till exempel handla om utmaningar inom branschen, där samverkan även med konkurrenter på sikt kan skapa bättre förutsättningar för det egna företaget, eller om att samverkan med civilsamhälle och myndigheter faktiskt kan föda nya affärsmöjligheter.

"Det ökade intresset handlar om en större tillgång till information och en ökad förmåga att visa vår förväntan"

Vad spanar du för morgondagen - vilka förväntningar kommer finnas på företagen härnäst när det kommer till hållbarhet?

Över huvud taget har företag och näringsliv en avgörande roll för att världen ska lyckas med den hållbarhetsagenda som FN:s 17 globala utvecklingsmål bygger upp. Transparensen i samhället ökar och med ny teknik blir det allt lättare att genomlysa och följa företags verksamhet med hållbarhet för ögat. Det kommer öka förväntan på företag att agera hållbart och stödja det globala målarbetet, och därmed också på en bolagsstyrning och rapportering präglad av hållbarhetsperspektivet.

Klimatförändringar kommer kräva omställning av företag i olika stor utsträckning, där de verksamheter som är mest exponerade för klimatrisker, givetvis kommer vara de som står inför de största transformationerna. Agerande i klimatfrågan, liksom inom alla andra hållbarhetsfrågor kommer förväntas av företag, och förväntan kommer i ökande utsträckning inte bara handla om att hantera och motverka risker, utan om att genom innovation och utveckling, med den fjärde industriella revolutionen, fånga och utveckla de möjligheter som uppstår när globala utmaningar ska mötas.

Skapa engagemang i hållbarhetsarbetet med Rädda Barnen

Kontakta oss