Vi söker pilottestare - är det du?

Tillsammans med partners har Rädda Barnen skapat effektmätningsverktyget Mina Svar - för kunna mäta effekten av insatserna för barn och unga, och säkerställa att de verkligen gör skillnad. Nu söker vi testare till vårt pilotprojekt 2021 - är det du?

Effektmätningsverktyget Mina Svar gör det möjligt att anpassa och effektivisera arbetsinsatser i socioekonomiskt utsatta områden, baserat på data.

Verktyget har tagits fram av Rädda Barnen i samarbete med Accenture, Skandia, Linköpings- och Uppsala universitet, och med stöd från Vinnova.

Pilotprojekt 2021 – vill du vara med?

Under 2021 initierar vi ett antal externa pilotprojekt. Vi på Rädda Barnen bjuder in externa aktörer; civilsamhälle, kommuner, regioner och företag som liksom vi arbetar för varaktig samhällsförändring, att vara med i våra pilotprojekt.

Vi tror på kraften i att jobba tillsammans och vi vill tillsammans med er skapa en plattform för samarbete kring effektmätning. Vi strävar alla mot samma mål: att förbättra världen för barn varje dag!

Arbetar du med att förbättra livsvillkoren för barn och unga i Sverige och skulle du vilja testa effektmätningsverktyget i er verksamhet? Välkommen att vara med och testa!

Här hittar du all info om pilotprojektet.

Kontakta oss för att delta.

Så funkar verktyget

Allt fler organisationer inser vikten av att säkerställa social hållbarhet i verksamheten. Men att mäta och följa upp sociala hållbarhetsinsatser kan vara komplext. Till skillnad från miljömässig hållbarhet var social hållbarhet fram till nu svårare att mäta utifrån absoluta och kvantifierbara värden.

Med Mina Svar kan vi med precision och hög träffsäkerhet mäta social hållbarhet och säkerställa att de insatser som genomförs leder till effekt. Insatserna mäts i tre sammanlänkade nivåer: samhällsförändring, individens förflyttning och på aktivitetsnivå. Varje nivå utgörs av ett antal mätbara indikationer som är kopplade till strategiska mål.

Vill du vara med och testa?

Läs mer