Globala partners

Rädda Barnen har lång erfarenhet av att samarbeta med stora globala företag och stiftelser. Tillsammans har vi styrkan, kunskapen och möjligheten göra långsiktiga hållbara förändringar i barns liv över hela världen.

IKEA Foundation

Samarbetet med IKEA Foundation är Rädda Barnens första globala samarbete. Vårt gemensamma arbete i frågor om barns rättigheter och barnarbete startade redan 1994 och har nu vuxit rejält med många olika projekt världen över. Samarbetet leds från vårt kontor i Sverige.
Läs mer om Rädda Barnens och IKEAs samarbete.

Procter & Gamble (P&G)

P&G har samarbetat med Rädda Barnen sedan 1995 och har varit global partner sedan 2002. De har gett oss ett ovärderligt långsiktigt stöd som gjort det möjligt att förbättra livet för hundratusentals barn i 21 länder över hela världen. Vårt partnerskap handlar om att med hjälp av varumärken som till exempel Always och Safeguard förebygga sjukdomar genom att förbättra kunskapen om sambandet mellan hälsa och hygien. P&G stödjer också Rädda Barnens katastrofinsatser genom att distribuera sina vattenreningstabletter som kan göra smutsigt vatten drickbart. Vick halstabletter stödjer behandling av barn i Bangladesh som lider av lunginflammation.
Läs mer om Rädda Barnens samarbete med Procter & Gamble.

Bulgari

2009 firade Bulgari sin 125-årsdag med att bli partner till Rädda Barnen. Genom en specialdesignad ring för Save the Children samlade företaget in 8 miljoner dollar till vår globala kampanj för utbildning, Rewrite the Future. Bulgari fortsätter att stödja våra insatser för att barn i världen ska få gå i skolan.
Läs mer om om samarbetet på Bulgaris sajt.

Unilever

Unilever är ett av världens största företag för konsumentartiklar. Via sitt varumärke GB glass stöttar de Rädda Barnens sommarläger Dreamcamp. På lägret blandas sommarupplevelser med workshops där deltagarna får kunskap om sina rättigheter och verktyg för att kunna förverkliga sina drömmar om framtiden. Lägret är ett led i att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor och minska diskriminering av barn.
Läs mer om sustainable living på Unilevers sajt.

Johnson & Johnson

Hösten 2014 utvecklades Johnson & Johnsons och Rädda Barnens 20-åriga samarbete till ett globalt partnerskap. Det innebär att vi tar ett nytt grepp på vårt gemensamma fokus på de allra minsta barnens hälsa och överlenad. Förutom finansiellt stöd till olika projekt, bidrar företaget med innovation, expertis och möjligheten att nå ut till och påverka kommande generationer över hela världen.
Läs mer om samarbetet i Unilevers pressmeddelande.
Läs mer om samarbetet på Save the Children US sajt.

Accenture

Rädda Barnens globala samarbete med Accenture ger ungdomar den kunskap som krävs för att få ett jobb eller starta ett eget företag. I Filippinerna, Egypten, Indonesien, Vietnam, Bangladesh och Kina har vi som mål att utbilda 100 000 ungdomar. Tillsammans skapar vi jobbkontakter tack vare lokal kännedom, lokala och globala företagsparners och en aktiv satsning på utbildningar som omfattar kurser i livskunskap, relevant yrkeskunskap och ekonomi. Accenture bidrar både ekonomiskt och med sina medarbetares tid och expertis.
Läs mer om samarbetet med Accenture. 

GSK (GlaxoSmithKline)

Sedan 2013 har vi samarbetat globalt med GSK för att tillsammans rädda livet på en miljon barn med hjälp av vår gemensamma expertis och resurser. Målet är att minska barnadödligheten i några av världens allra fattigaste länder. Lösningen är att fokusera på de barn som är svårast att nå ut till och som har störst behov och öka deras möjlighet att få hälsovård, mediciner, vaccin och bättre näring. Vi använder också vår gemensamma styrka som opinionsbildare för att uppmana till förbättrade polycies och rutiner samt en ökad internationell investering i barns hälsa. Hittills driver vi tillsammans stora pilotprogram i Kenya och Demokratiska republiken Kongo och fler länder är på gång. 
Läs mer om samarbetet med GSK.

C&A

Efter att ha stöttat Rädda Barnens katastrofinsatser efter tyfonen Hayan i Filippinerna och under ebolakrisen i Sierra Leone, inledde C&A och C&A Foundation under 2015 ett globalt treårigt strategiskt samarbete med oss. Syftet är att stötta mödrar som kämpar för sin familjs överlevnad och arbetet kommer att fokusera på både förebyggande katastrofarbete och akuta insatser i krissituationer. Dessutom involverar C&A sina anställda och kunder för att ytterligare stödja samarbetet.
Läs mer om samarbetet med C&A och C&A Foundation.

Renkitt Benckiser

Sedan 2003 har vårt globala samarbete med Renkitt Benckiser gjort stor skillnad i 1,5 miljoner barns liv. Målet är att skapa hållbara förändringar när det gäller hygien och hälsa. År 2013 startade vi en gemensam satsning för att förhindra att barn dör av diarré – en av de främsta dödsorsakerna bland barn under fem års ålder. Renkitt Benckiser stödjer under flera år framåt Rädda Barnens “Stop Diarrhoea”-program i Pakistan, Nigeria och India och fortsätter samtidigt stödja våra katatsrofinsatser runt om i världen. Renkitt Benckiser utvecklar innovativa, billiga sanitetsprodukter som kan rädda liv och öka barns möjlighet att undvika och överleva diarré i några av världens fattigaste områden.
Läs mer om samarbetet med Renkitt Benckiser.

Mondelez International Foundation

Mondelez International Foundations samarbete med Rädda Barnen verkar för en hälsosam livsstil bland barn. Enligt WHO finns det 44 miljoner överviktiga barn i världen, och tillsammans med Rädda Barnen arbetar Mondelez för att motverka förekomsten av övervikt bland barn genom utbildningar i näringslära, aktiv lek och en ökad tillgång till näringsrik och hälsosam mat. Mondelez har bland annat stöttat med utbildningar i skolor i Mexiko, program för fysisk aktivitet i Italien och ett omfattande program för att förbättra matvanor bland barn i Indien.