Vårt samarbete med Norr

The Norr Company är vår partner sedan 2019 och stöttar vårt arbete för barn som hotas av kolerautbrottet i Jemen.

Konflikt, svält och sjukdom har lagt grunden för en humanitär katastrof som nu hotar hela Jemens befolkning. I detta kaos sprids kolera lavinartat och skapar en livshotande situation för de hundratusentals barn som redan drabbats av undernäring. Norr ger ett värdefullt stöd till Rädda Barnens omfattande insatser på plats.

För varje funktionsdryck som Norr säljer, skänks motsvarande summa för en enhet vätskeersättning och zink.

Ett samarbete med Rädda Barnen är en investering i framtiden

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga, i Sverige och i världen. Tillsammans med företag kan vi nå ännu fler barn med våra insatser och göra omedelbara och bestående skillnader i världen, varje dag. Var med oss ni också!

Läs mer

Vill ni bidra till vårt arbete här och nu?