Syd

Syd är vår huvudpartner sedan 2021 och stöttar vårt arbete för att fler flickor ska kunna fortsätta gå i skolan - även under mensen.

Alla barn har rätt till en kvalitativ utbildning – oavsett var du bor, om du tillhör en minoritetsgrupp, om du har funktionsvariationer – eller om du är flicka. Trots det tvingas flickor och unga kvinnor runtom i världen att hoppa av skolan när de får mens, på grund av stigman och brist på förutsättningar att hantera mens i skolan.

Det här vill vi och vår huvudpartner Syd ändra på! Varje förpackning Syd-mensskydd som säljs bidrar till att fler flickor gå i skolan – även när de har mens.

Vi finns på plats i Côte d'Ivoire

I Côte d'Ivoire saknar många skolor toaletter, något som tvingar både elever och lärare att göra sina behov i närliggande buskage.

Rädda Barnen finns på plats i landet sedan 1996, och tack vare samarbetet med Syd kan vi nu bygga toaletter på skolor, dela ut mensskydd och genomföra olika initiativ i skolorna och i samhället för att öka medvetenheten kring frågor om hygien, mens, pubertet och jämställdhet. Allt för att öka förståelsen och motarbeta det stigma och den okunskap som råder.

Talk about Syd!

Följ gärna Talkaboutsyd i sociala medier för att ta del av berättelser från några av de elever i skolorna vi jobbar i tillsammans med Syd.

 

Ett samarbete med Rädda Barnen är en investering i framtiden.

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga, i Sverige och i världen. Tillsammans med företag kan vi nå ännu fler barn med våra insatser och göra omedelbara och bestående skillnader i världen, varje dag. Var med oss ni också!

Läs mer