Tim Bergling Foundation

Tim Bergling Foundation är vår partner sedan 2021.

En av sex unga lider av psykisk ohälsa i Sverige idag. En av fyra känner sig ensam. Och två av tre har upplevt oro, ängslan och ångest. Det är skrämmande siffror. Samtidigt vet vi att en meningsfull fritid är en viktig friskfaktor.

Vi skapar kreativa mötesplatser för unga

Alla barn har rätt till en meningsfull fritid. Men alla har inte samma förutsättningar. Därför skapar vi, i samarbete med Tim Bergling Foundation, kreativa och trygga mötesplatser som stärker barn och unga.

– Det här samarbetet syftar till att skapa fler gemensamma mötesplatser för barn och unga, där leken för de yngre, och musik och samtal för de äldre, kan vara verktyg för att uttrycka känslor, utvecklas och stärkas, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

– Platserna vill vi skapa tillsammans med barn och unga för att kunna möta de behov som de har, och för att tillsammans jobba proaktivt för att främja psykisk hälsa.

Startar musikstudior för unga

2021 startade Rädda Barnen och Tim Bergling Foundation musikstudior. Syftet med projektet, som heter Create Sessions For A Better Day, är att främja ungas psykisk hälsa genom musikskapande och kreativitet. Projektet ska etableras i befintliga verksamheter som drivs av Rädda Barnen, eller som Rädda Barnen driver tillsammans med andra aktörer.

Create Sessions är en musikstudio som utrustas med musikutrustning och teknik och en ”create session” är en kreativ mötesplats där unga deltagare i åldern 13–20 år får skapa musik, filmer och annat kreativt innehåll tillsammans med anställda ledare.

 Genom att skapa trygga, kreativa mötesplatser hoppas vi att unga kan få uttrycka sina känslor, utvecklas och stärkas. Här kan de också skapa positiva relationer med trygga vuxna ledare, vilket vi vet efterfrågas idag, säger Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen. 

Ungdomarna som deltar i Create Session får stöd i den kreativa processen och de utmaningar som kommer upp under projektets gång. I studion kommer det råda gemensamma spelregler kring hur verksamheten ska bedrivas, som man behöver följa om man vill vara där.

Vill få fler unga att må bättre

– Denna satsning med Rädda Barnen är en av de största vi gjort inom vår stiftelse. Genom att kroka arm vill vi göra skillnad på riktigt. Målsättningen är att få fler unga att må bättre och att ”tända en gnista”, i syfte att bryta loopen av psykisk ohälsa i tid, kommenterar Klas Bergling, grundare av Tim Bergling Foundation som också kommer bygga fler musikstudior på fler platser än de som innefattas av Rädda Barnen-samarbetet.

Samarbetet med Create Sessions inleddes den 1 december 2021 och pågår till den 31 december 2022, med möjlighet till förlängning. Den första studion byggs i fritidsgården House of Tensta och kommer att replikeras på flera platser i Sverige. 

Viktigt att prata om psykisk hälsa

Vi vill tillsammans med Tim Bergling Foundation arbeta för att minska stigmat kring psykisk hälsa. 

– Jag ser fram emot att samarbeta med Rädda Barnen som redan gör ett bra jobb kring ämnen som vi brinner för i Tim Bergling Foundation. Jag är också imponerad av deras ambition att skapa en meningsfull fritid för barn och unga som är en viktig del i livet mellan hemmet och skolan, säger Klas Bergling på Tim Bergling Foundation.

Tillsammans med Tim Bergling Foundation ska vi:

  • skapa kreativa mötesplatser för unga så att fler känner sig sedda och bekräftade
  • arrangera stärkande lekaktiviteter som främjar barns hälsa och utveckling
  • hålla samtalsgrupper där unga kan sätta ord på det som är svårt.

För även om det som händer på insidan kan vara svårt att se – så känns det minst lika mycket. Här och nu jobbar vi för barn och ungas psykiska hälsa!

Vill du också bli partner?