Vårt samarbete med Willys

Willys är vår huvudpartner sedan 2010.

Tillsammans med sina kunder har Willys bidragit med över 35 miljoner kronor till vårt arbete för barn i Sverige och runtom i världen. 
Det viktiga stödet går bland annat till vår satsning På Lika Villkor, som stöttar barn i socioekonomiskt utsatta områden, och till verksamhet som fokuserar på att ge barn en trygg och meningsfull fritid. Samarbetet bidrar även till vårt arbete för barn som lever i krig och katastrofer.

Från Homs till Piteå

Ett samarbete med Rädda Barnen är en investering i framtiden.

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga, i Sverige och i världen. Tillsammans med företag kan vi nå ännu fler barn med våra insatser och göra omedelbara och bestående skillnader i världen, varje dag. Var med oss ni också!

Läs mer

Vill ni bidra till vårt arbete här och nu?