Sex tips - detta bör företag tänka på i sitt lokala hållbarhetsarbete

Angelica Andersson är programansvarig för Rädda Barnens satsning På Lika Villkor, som syftar till att tillsammans med företag från olika branscher minska diskriminering av barn i socialt och ekonomisk utsatta områden i Sverige. Här är några tips till företag i vad de bör tänka på i sitt sociala hållbarhetsarbete i de områden där de verkar.

Varför ska företag satsa på social hållbarhet i Sverige?

- Enligt OECD är Sverige ett av de länder där inkomstklyftorna vuxit mest och i takt med växande klyftor ökar även misstron och otryggheten mellan olika samhällsgrupper. Och när misstron ökar så ökar också risken för att diskriminering förekommer. Detta gynnar varken civilsamhället, näringslivet eller samhället i stort. Statistik från OECD visar att utan växande klyftor hade Sveriges samlade ekonomiska tillväxt mellan 1990-2010 varit 20 procent högre.

- Det är tydligt att näringslivets utveckling gynnas av ett mer jämlikt samhälle. Företag har också ofta resurser och stora möjligheter att vara delaktiga i att skapa ett jämlikt samhälle.

6 tips: Detta bör företag tänka på i sociala hållbarhetsinsatser i sitt närområde

Sex tips till vad företag bör tänka på när de engagerar sig i sociala hållbarhetsinsatser i sitt närområde.

1) Jobba utifrån ett lokalt ägandeskap
Involvera de som bor i området där ditt företag verkar. De boende i närområdet bör vara delaktiga i utformandet och genomförandet av den förändring som efterfrågas. Se gärna till att stötta det lokala föreningslivets initiativ i första hand.

2) Se till att bygga relationer
Att skapa förtroende hos de man vill arbeta med i närområdet är centralt. Det är viktigt att nätverka lokalt och vara uthållig i sitt relationsbyggande.

3) Var lyhörd och ödmjuk inför att frågorna kan vara komplexa
Var öppen inför sättet att arbeta och se till att verkligen förstå närområdet och dess behov. Anpassa tillvägagångssättet utifrån det och se till att vara flexibel och dynamisk.

4) Fokusera på de strukturella förändringarna
Se till att ha ett helhetsperspektiv. Hur kan man förändra rådande förhållanden på ett strukturellt plan? Punktinsatser och kortare projekt gör sällan långvarig skillnad.

5) Säkra att insatserna gör verklig skillnad
Se till att följa upp insatserna och mäta effekterna. Upprätta en plan och gör ordentlig uppföljning tillsammans med de som är med i förändringsarbetet lokalt.

6) Samverka med andra aktörer
Ingen kan klara av att lösa svåra och komplexa samhällsfrågor på egen hand. Med hjälp av andra partners kan man komplettera svagheter och nyttja varandras styrkor. Alla aktörer har en pusselbit som är nödvändig i det stora hela.

Samarbetspartners

I satsningen På Lika Villkor samarbetar vi med flera företag från olika branscher som bidrar med sina expertkompetenser för att åstadkomma engagemang och samhällsförändring. Dessa är:
Accenture
Apoteket
IKANO Group
IKEA 
Skandia

Vill du bli partner inom På Lika Villkor?

Kontakta oss