Så här kan vi samarbeta

Som företag kan man samarbeta med oss på olika sätt, och vi hittar en form som passar era förutsättningar, drivkrafter och mål. Ditt företag blir en viktig partner i vår strävan att göra världen till en bättre plats för barn.

Strategiskt hållbarhetsarbete

Ett barnvänligt företag är ett hållbart företag. Att ta ansvar för barns rättigheter är att ta ansvar för framtiden och därmed agera långsiktigt. Som företagspartner investerar ni i verklig förändring, eftersom ni bidrar till långsiktiga insatser.

Ni kan välja att stötta våra befintliga program, eller så skräddarsyr vi ett projekt tillsammans. Ni kan också stötta oss genom att engagera era medarbetare i gemensam handling för barn. Vi kan även ge inspirerande föreläsningar för era medarbetare.

Olika typer av partnerskap

Företagsvän

Som företagsvän gör ni en viktig insats för barn i Sverige och över hela världen. Som tack får ni ett kommunikationspaket. Ni kan också stötta oss genom att ge en enskild gåva.

Hållbarhetspartner

Som hållbarhetspartner väljer ni det fokusområde som ligger extra nära hjärtat, och stöttar samtidigt de mål i Agenda 2030 som är mest relevanta för ert företag. Vi bistår med ett kommunikationspaket och en årlig resultatuppföljning, så att ni kan berätta för era kunder och medarbetare om den skillnad ni uppnår för barn.

Huvudpartner

Som huvudpartner kan ni samarbeta med oss i ett skräddarsytt projekt. Då stöttar ni barn i en fråga som ligger nära företagets verksamhet. Ni får ett dedikerat team och kunskapspartner på Rädda Barnen och löpande återkoppling på hur det går i er satsning. Ni får kommunikationsstöd så att ni kan berätta för era kunder och medarbetare om den skillnad ni uppnår för barn. Kontakta oss för att veta mer.

Child Rights and Business

Med stöd från våra experter inom Child Rights and Business kan vi stötta er med en genomlysning av företagets påverkan på barn. Alla företag har en påverkan på barn, såväl direkt som indirekt, och denna påverkan handlar om långt mer än endast barnarbete. Vi analyserar hela – eller valda delar av - er värdekedja; från leverantörsled till marknadsföring och policy dokument, och identifierar områden där ni kan addera ett barnrättsperspektiv för att på så sätt skapa affärsvärde och öka företagets hållbarhet. Vårt CSR-center i Asien stöttar företag med produktion och leverantörsled i Asien, att implementera barns rättigheter.

På Lika Villkor

Ni kan även samarbeta med oss inom vår satsning På Lika Villkor, som handlar om att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i Sverige. Verksamheten finns i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge. I partnerskap med näringslivet, den offentliga sektorn och de boende i dessa områden arbetar vi utifrån en collective impact-modell för ett mer inkluderande samhälle.

Till toppen

Varför välja Rädda Barnen?

Vi har 100 års erfarenhet av barn, lokal räckvidd i Sverige och global räckvidd i 120 länder, och vida erfarenhet av samverkan och långsiktiga partnerskap som skapar affärsvärde och hållbara företag. Tillsammans med er kan vi uppnå verkliga resultat för barn och arbeta mot att nå era hållbarhetsmål.

Vår policy för samarbete

Rädda Barnen vill samarbeta med företag som delar våra värderingar och vår önskan om en bättre värld för barn. Läs vår policy.

Expertkunskap om Kina

Rädda Barnens hållbarhets-center i Kina ger företag kunskap om hur deras kärnverksamhet påverkar barns situation i landet och specifikt i deras leverantörsled. Centret ger råd, utbildningar och utvecklar program för hur företag kan ta sig an utmaningarna.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners