Så här kan vi samarbeta

Rädda Barnen samarbetar med företag på både nationell och internationell nivå. Tillsammans skräddarsyr vi hur samarbetet ska gå till genom att titta på förutsättningar, drivkrafter och gemensamma mål. Ditt företag blir en viktig partner i vår strävan att göra världen till en bättre plats för barn.

Strategiskt hållbarhetsarbete

Ett barnvänligt företag är ett hållbart företag. Att ta ansvar för barns rättigheter är att ta ansvar för framtiden och därmed agera långsiktigt. Rädda Barnen har tillsammans med Accenture utvecklat en hållbarhetsmodell för hur barnrättsprinciperna i praktiken kan implementeras i företagens kärnverksamhet.

Dessutom har vi, genom vårt CSR-center i Kina, expertkunskap om utmaningar som företag kan möta i sina produktionsled och hos leverantörer i Asien. 

Olika typer av partnerskap

Som företagspartner investerar ni i verklig förändring, eftersom ni bidrar till långsiktiga insatser. Ni kan välja att stödja ett specifikt skräddarsytt projekt eller att bidra till vårt löpande arbete inom ett särskilt arbetsområde.

 • Bli Katastrofpartner genom att stödja Rädda Barnens katastrofarbete.
 • Kämpa för barns rättigheter i Sverige genom att stödja Rädda Barnens Sverigefond.
 • Stöd Rädda Barnens svenska projekt På Lika Villkor för att hjälpa barn i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige.
 • Stöd ett specifikt projekt som vi väljer ut tillsammans.

Exempel på aktiviteter i ett partnerskap

I partnerskapet kan vi genomföra en mängd olika aktiviteter för att nå gemensamt uppsatta mål inom projektet eller arbetsområdet som ni stödjer. Här är några exempel men vi diskuterar givetvis fram vad som passar era behov.

 • Produktkampanjer – sälj en produkt där en del av intäkterna går till Rädda Barnen.
 • Egen insamling – starta en insamling på webben och utmana kunder och medarbetare att samla in pengar till ert projekt.
 • Seminarier och föreläsningar för anställda – Rädda Barnen möter dagligen barn och ungdomar över hela världen och har expertkunskap om deras situation.
 • Bidra med kompetens – hjälp oss att förbättra Rädda Barnens verksamhet genom ert expertområde.
 • Stegtävling – en hälsofrämjande aktivitet som även genererar pengar till Rädda Barnen.
 • Anordna ett event – stärk medarbetarengagemanget och teamkänslan genom ett insamlingsevent.
 • Lönegiven – era medarbetare sätter av en slant från lönen till Rädda Barnen varje månad.

Varför välja Rädda Barnen?

 • Vi har lång erfarenhet av lyckade företagssamarbeten. Vårt samarbete med IKEA och IKEA Foundation började redan för 20 år sedan.
 • Vi är världens största oberoende organisation för barns rättigheter. Vi har verksamhet i 120 länder och har expertkunskap om olika kulturer och kontexter.
 • Vi påverkar på såväl lokal som internationell nivå.
 • Rädda Barnen vet hur ditt företag kan omsätta hållbarhetsarbete i praktisk handling genom vår hållbarhetsmodell.
 • Vår verksamhet har en tydlig inriktning på långsiktiga och varaktiga förändringar, vilket är viktigt för företag som själva ser långsiktigt på sitt hållbarhetsarbete.
 • Vi känner barnen. Vi pratar med barn varje dag och har gjort så i nästan 100 år. Vi vet vilka behov de har och hur vi på bästa sätt kan stödja dem.
 • Vi är effektiva med insamlade medel. Endast 10-12 procent av pengarna går till administration och insamling, vilket innebär att resten kan användas till ett effektivt och långsiktigt förändringsarbete.

Vad gör Rädda Barnen?

Med Barnkonventionen som grund arbetar vi i Sverige och i världen för att tillgodose barns rättigheter. Se vår film på 3 minuter om hur Rädda Barnen arbetar långsiktigt.

Till toppen

Vår policy för samarbete

Rädda Barnen vill samarbeta med företag som delar våra värderingar och vår önskan om en bättre värld för barn. Läs vår policy.

Expertkunskap om Kina

Rädda Barnens hållbarhets-center i Kina ger företag kunskap om hur deras kärnverksamhet påverkar barns situation i landet och specifikt i deras leverantörsled. Centret ger råd, utbildningar och utvecklar program för hur företag kan ta sig an utmaningarna.

Rädda Barnens Stegtävling

En tävling för medarbetar- engagemang. 25 anställda hos Gourmet Food samlade ihop 10000 kr till Rädda Barnen. Totalt gick de nästan 10 miljoner steg, vilket motsvarar sträckan mellan Stockholm och Tokyo.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners