Bli vår partnerPå barnvänliga platser får barn vara barn

Under krig, katastrofer och flykt drabbas barnen värst. Risken är stor att de utsätts för våld och övergrepp eller att de kommer ifrån sin familj. Som partner stöttar ni våra insatser och ger oss möjlighet att nå fler barn i de allra mest sårbara situationerna.

Våra katastrofinsatser handlar om att rädda liv och ge trygghet. Vi delar ut mat, tält och kläder, och ger stöd till gravida och föräldrar som befinner sig på flykt med små bebisar. Barn som befinner sig på flykt utan vuxen får hjälp att finna skydd och komma i kontakt med lokala myndigheter. Totalt under 2016 har vi globalt utfört 129 katastrofinsatser i 60 olika länder. Vi har nått över 9 miljoner människor varav 5,3 miljoner barn.

Vi etablerar barnvänliga platser

Bland det första vi gör när vi kommer till en katastrofplats eller till ett flyktingläger är att sätta upp en barnvänlig plats. Dit får barnen komma och äta, leka, prata eller bara vara tillsammans med trygga vuxna. Den barnvänliga platsen kan vara ett tält, ett skjul eller en större hydda - hur det ser ut är olika men innebörden och syftet är alltid detsamma.

Genom att etablera barnvänliga platser kan barn leka, finna trygghet och delta i aktiviteter som hjälper dem att för en stund glömma stress och psykisk påfrestning.

Hjälp oss nå fler barn

Vårt katastrofarbete riktar sig mot barn i de allra mest sårbara situationerna. Det stöd vi får från företag är livsavgörande - det ger oss möjlighet att med ökade resurser rädda fler barns liv.

Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan samarbeta.

Till toppen

Bli vår partner

Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan samarbeta.

Bortglömda kriser

Med IKEA Foundation jobbar vi i Jemen, en av världens mest svåra konflikter där vi når barn med hälsoinsatser och skydd mot våld och övergrepp.

Med H&M Foundation behandlar vi undernärda barn i torkans Etiopien och förser människor med mat, vatten och mediciner.

Mer om våra katastrofinsatser

Rädda Barnen finns just nu på plats i flera katastrofdrabbade områden i världen.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners