Fyra sätt ditt företag kan göra skillnad för barn i Syrien

Fyll i din mejladress längre ner så kontaktar vi dig med förslag på hur just ditt företag kan hjälpa till i Syrien.

Tillsammans med Rädda Barnen kan ditt företag:


1. Skydda barn från våld och övergrepp
Barn är alltid mest utsatta och sårbara i konflikter. De blir måltavlor för trafficking, övergrepp och våld samt barnarbete. Tillsammans kan vi:

 • Bygga barnvänliga platser där barn kan leka och utvecklas på en trygg plats.
 • Se till att barn får bearbeta traumatiska upplevelser.
 • Se till att föräldrar kan hantera stress och skapa en trygg hemmiljö för barnen.
 • Utbilda lärare att inte använda våld i undervisning.
 • Återförena barn med sina familjer.

2. Ge barn utbildning
Skolor attackeras medvetet i Syrien och tusentals skolor har förstörts i strider eller tagits över för militära ändamål. Att barn kan fortsätta gå i skola även i brinnande krig är oerhört viktigt för att barn ska kunna få någon slags trygghet och rutin i ett annars rådande kaos. Tillsammans kan vi:

 • Utbilda lärare i att bemöta psykiskt stressade barn.
 • Ge lärare verktyg för hur de ska agera samt anpassa lektioner i händelse av konflikt.
 • Se till att undervisning sker i säkra lokaler.
 • Se till att utbildad personal eller lokalbefolkning kan ge barn undervisning i sina hem i mindre grupper.
 • Distribuera skolväskor, undervisningsmaterial och fritidsutrustning.

3. Ge barn sjukvård och hälsoinsatser
I Syrien bombas sjukhus och läkare dödas eller flyr landet. Det råder akut brist på sjukvårdspersonal, mediciner och utrustning. Tillsammans kan vi:

 • Renovera och förse vårdcentraler med utrustning och mediciner.
 • Ge människor sjukvård via mobila vårdcentraler.
 • Upptäcka och åtgärda undernäring hos barn.
 • Ge vård till gravida kvinnor och nyfödda barn.
 • Utbilda lokalbefolkning i basal sjukvård för att stötta upp den vårdpersonal som finns kvar.

4. Bidra till vårt katastrofarbete
Det enklaste ditt företag kan göra är att ge ett bidrag till Rädda Barnens arbete i konflikt och i katastrofer. Då bidrar du till att Rädda Barnen snabbt kan vara på plats i händelse av en plötslig katastrof samtidigt som vi kan utföra långsiktiga insatser i pågående och varaktiga konflikter, som till exempel i Syrien.

Hur du kan hjälpa till

Fyll i din mejladress här så kontaktar vi dig med förslag på hur ditt företag kan hjälpa till i Syrien. Du får även rapporten "Barnen i skuggan av kriget" där barn själva berättar om hur det är att leva sina liv i flykt.

Fyll i dina kontaktuppgifter här så kontaktar vi dig!

Alla personuppgifter hanteras i enlighet med personuppgiftslagen

Partners avgörande i många insatser

Ett exempel på samarbete i Syrien är med IKEA Foundation där vi ger 41 000 barn en tryggare vardag genom att bygga kapacitet och kompetens i det syriska civilsamhället. Ett annat exempel är med Söderberg & Partners där vi ger möjligheter till grundskola och yrkesutbildningar.

Över 6 miljoner barn...

...och totalt 13,5 miljoner människor, uppskattas vara i behov av humanitärt stöd och skydd i Syrien. 6,6 miljoner människor, varav 2,8 miljoner barn, lever sina liv i flykt i Syrien och 4,8 miljoner människor är registrerade i grannländerna.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners