Rädda Barnens katastrofpartnerDu kan rädda liv!

Varje år hotar katastrofer, som översvämning, hungersnöd, jordbävning och väpnade konflikter många miljoner barns liv. Med din hjälp kan vi rädda fler barn och familjer.

Rädda Barnen, med personal på plats i över 120 länder, upprättar barnvänliga platser och ser till att barn får livsnödvändigheter som medicin, mat, vatten och skydd mot våld och övergrepp.

För att kunna vara på plats inom 48 timmar, krävs snabba beslut och för att planera en katastrofinsats måste vi veta att vi har pengar att genomföra den. Proaktiv finansiering är oerhört viktigt och som Rädda Barnens katastrofpartner ger ni oss möjligheter, flexibilitet och handlingskraft.

Som katastrofpartner bidrar ni till:

  • Startkostnader för katastrofinsatser: Anställningskostnader för personal, inköp av utrustning och förnödenheter. Allt hjälper oss att starta vår insats inom 48 timmar och att kunna bedöma vilka behov som är de mest akuta.
  • Kapacitet att omedelbart öka vår insats i en pågående katastrof: Omfattar internationella katastrofspecialister, utrustning och material för att utöka insatserna när en katastrof förvärras.
  • Insatser som inte syns i media: Nyhetsvärdet i en katastrof avtar fortare än att barnens behov blir tillgodosedda. Dessutom får många katastrofer aldrig någon uppmärksamhet i media och därför inte heller av givare. Det lämnar barnen utan stöd och det kan röra sig om vulkanutbrott i Etiopien, massflykt av människor i Indonesien eller plötsliga översvämningar i Laos. En långsam svältkatastrof och barns situation i väpnade konflikter är också exempel på detta.
  • Barnvänliga platser: För att få rutiner i vardagen och för att undvika att barn blir rekryterade som t.ex. barnsoldater eller blir utsatta för våld eller övergrepp. Rädda Barnen skapar en säker plats för barn att leka på. Här kan de dessutom få bearbeta sina upplevelser med trygga och utbildade vuxna som ger psykosocialt stöd. Läs mer om barnvänliga platser.
Till toppen

Bli katastrofpartner

Kontakta oss för att bli katastrofpartner.

Bortglömda kriser

Med IKEA Foundation jobbar vi i Jemen, en av världens mest svåra konflikter där vi når barn med hälsoinsatser och skydd mot våld och övergrepp.

Med H&M Foundation behandlar vi undernärda barn i torkans Etiopien och förser människor med mat, vatten och mediciner.

Katastrofinsatser

Rädda Barnen finns just nu på plats i flera katastrofdrabbade områden i världen.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners