Näringslivet samlades i Almedalen för att prata social hållbarhet

Fyra partnerföretag i Rädda Barnens satsning På Lika Villkor samlades i Almedalen på måndagen för att dela med sig av hur deras hållbarhetsarbete skapar positiv förändring för barn. ”För att vara ett framgångsrikt företag idag behöver man engagera sig”, säger Daniela Rogosic, Corporate Communication Manager på IKEA Sverige.

På Lika Villkor är Rädda Barnens satsning för att minska diskriminering av barn i socialt och ekonomisk utsatta områden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge. I satsningen arbetar man utifrån en samverkansmodell, som innebär att flera aktörer går ihop och samlar kraft kring utmaningar inom exempelvis hälsa, utbildning och arbete.

På måndagen samlades Apoteket, Accenture, IKEA Sverige och Skandia i Skandias trädgård för att dela med sig av sina erfarenheter av hur företag kan bidra till att skapa social och ekonomisk hållbarhet genom att satsa på barn och ungdomar.

Socialt engagemang en förutsättning för att vara ett framgångsrikt företag
Daniela Rogosic, Corporate Communication Manager, IKEA Sverige:
- För att vara ett framgångsrikt företag idag behöver man engagera sig. Vi har valt att engagera oss på lokal nivå, där våra varuhus är, med På Lika Villkor. Det bidrar både till starkt engagemang från våra medarbetare men också att vi kan vara med och påverka där det verkligen behövs. På många orter är vi en av de största arbetsgivarna och vi vill ha en positiv påverkan där vi verkar.

Lena Hök, hållbarhetschef på Skandia, stämmer in.
- Som företag är man i allra högsta grad en del av samhället. Om man då ska vara med och samverka med olika partner så märker man rätt snabbt att det behövs ett mycket mer strukturerat grepp. Därför är vi med i På Lika Villkor för att samverka ännu bättre och få ännu större effekter. Rädda Barnen har ett civilsamhällesperspektiv som vi från näringslivet och akademin kompletterar. Det är otroligt värdefullt att tillsammans hitta former att arbeta för maximal effekt och resurseffektivitet, säger Lena Hök och fortsätter:
- Det är många som tror att det är ett motsatsförhållande mellan det mänskligt goda och det ekonomiskt goda, men saken är ju den att om vi bara satsar lite tidigare och lite effektivare är det både livskvalitetsmässigt och ekonomiskt mer lönsamt.

Företagsnyttan och samhällsnyttan måste hänga ihop i hållbarhetsarbetet
Jennie Perzon PhD-student MISUM, Stockholm School of Economics och Accenture:
- På Lika Villkor går helt i linje med det forskningen framhåller: Man måste jobba tillsammans för att kunna skapa samhällsförändring. Rädda Barnen har varit modiga i att våga designa modellen för partnerskapet från grunden. Genom åren har vi lärt oss att mäta och se vad våra insatser gör för skillnad och vilket värde de innebär för alla parter. Inom På Lika Villkor är vi ärliga kring vad som är viktigt för oss, vad vi kan och så tar med oss det in i partnerskapet.

Anna Rogmark, Chefsjurist och hållbarhetschef på Apoteket, vill jobba mot en hälsa på lika villkor.
- Vi möter runt 100 000 kunder varje dag i våra 400 apotek runt om i landet. Vi har en djup kunskap om hälsa och levnadsvanor. Vi vill hjälpa människor att må bättre och när det kommer till detta är vi en underutnyttjad resurs. Hälsa är en förutsättning för att kunna leva ett bra liv och vi vill jobba mot en hälsa på lika villkor.

Stolta medarbetare
Daniela Rogosic, IKEA Sverige, menar att insatserna i På Lika Villkor har bidragit till att skapa stolthet hos medarbetarna.
- En av våra insatser är att vi har möblerat folkets hus i Husby samt två-tre fritidsgårdar. Det kan låta simpelt att inreda, men dessa lokaler skapar meningsfulla platser och vi kommer fortsätta använda dessa utrymmen för ytterligare insatser. Våra medarbetare är superstolta över att vi gör detta. Vi ger dem en möjlighet att göra detta på sin arbetstid, och listan över medarbetare som vill vara med är lång.

Stor potential inom social hållbarhet
Lena Hök på Skandia ser stor potential inom social hållbarhet ur ett företagsperspektiv.
- Miljömässig hållbarhet har fått ett försteg gentemot social hållbarhet. Många tror kanske att social hållbarhet är svårt att mäta och greppa. Men faktum är att ur ett företagsperspektiv kan exempelvis kostnaderna för säkerhets- och trygghetsinsatser vara tre gånger så höga som kostnaderna för energi. Det finns en enorm potential att engagera sig i social hållbarhet rent business-casemässigt, säger Lena Hök, Hållbarhetschef, Skandia.

Anna Rogmark, Apoteket, fyller i.
- Utgångspunkten är att hitta modeller som håller långsiktigt och är skalbara, men man får aldrig glömma bort individen. Varje individ som vi kan hjälpa gör oss glada.

Partners bidrar med central kunskap
Ihsan Kellecioglu, samordnare På Lika Villkor för Rädda Barnen, avslutar:
- Det är ingen hemlighet att vi har växande klyftor i samhället. Människor som lever i fattiga miljöer har ofta tappat sin tillit – både till samhället men även till sig själv och sin förmåga att kunna förverkliga sina drömmar och ta tillvara på de möjligheter som finns. Detta arbetar vi med inom På Lika Villkor. Rädda Barnen kan civilsamhället men vi kan inte så mycket om exempelvis hur man får ett jobb. Här är våra partners ovärderliga.

Partnerföretag inom På Lika Villkor är: Accenture, Apoteket, IKANO Group, IKEA och Skandia. IKANO Group hade tyvärr inte möjlighet att medverka vid seminariet.

Bli Rädda Barnens partner i På Lika Villkor. Kontakta Marie Dahlgren, affärsutvecklingschef på Rädda Barnen, på marie.dahlgren[at]rb.se.

Till toppen

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners