På lika villkorAlla barn ska få
ta del i samhället

På Lika Villkor är en satsning för att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i Sverige. Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö så ska alla barn få samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället, utan att diskrimineras.

Målet för På lika villkor är att minska diskriminering av barn i socialt och ekonomisk utsatta områden samt att stärka deras inflytande över frågor som berör dem. I partnerskap med näringslivet, den offentliga sektorn och barnen själva arbetar vi för ett mer inkluderande samhälle. På lika villkor finns i socioekonomiskt utsatta bostadsområden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge.

Lokalt ägandeskap är nyckeln

–Rädda Barnen samarbetar med viktiga lokala aktörer samt kommun och stadsdel för att förbättra förutsättningarna för barn i bostadsområdet. Nyckeln i arbetet är lokalt ägandeskap och att de boende i området själva, med stöd av Rädda Barnen, kan påverka sin situation och skapa lösningar utifrån sina specifika behov, säger Ola Mattson, Sverigechef för Rädda Barnen.

Rädda Barnen organiserar dialog med barn och föräldrar i olika mötesplatser. Här identifierar barn och föräldrar själva vilka utmaningar och behov de ser i sitt område. Från detta skapar de sedan aktiviteter som de själva äger och driver. Rädda Barnen ger verktyg till att förstärka engagemanget som redan finns hos de boende.

Detta möjliggör delaktighet och inflytande för att barn och föräldrar ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda av samhället. Styrkan ligger just i att alltid utgå från kraften i engagemanget från barnen och föräldrarna själva.

Partnerskap över sektorer

För att skapa hållbara och långsiktiga samhällslösningar samarbetar Rädda Barnen även på nationell nivå i partnerskap med näringsliv, akademi, myndigheter och andra aktörer i civila samhället.
–Tillsammans vill vi påverka exempelvis barnens skolresultat, öka tillgängligheten till fritidsaktiviteter, påverka bostadssituationen eller förbättra kunskapen kring barns rättigheter och lyfta aktuella frågor lokalt och nationellt, säger Ola Mattsson.

Fem fokusområden för att nå samhällsförändring

Rädda Barnen har identifierat fem områden som alla aktörer behöver samverka kring för att effektivt kunna uppnå en samhällsförändring.
• Demokrati och inflytande – ge verktyg för ökat inflytande och samhällsengagemang.
• Utbildning – ge förutsättningar för bättre skolresultat och höjd utbildningsnivå.
• Arbete – skapa förutsättningar för att fler unga och långtidsarbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden.
• Bostad – arbeta för att alla barn ska ha ett tryggt och bra boende samt en trygg uppväxtmiljö.
• Hälsa – främja barns hälsa både fysiskt och psykiskt.

Till toppen

Det säger Barnkonventionen

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Samarbetspartners

I satsningen På Lika Villkor samarbetar vi med flera företag från olika branscher som bidrar med sina expertkompetenser för att åstadkomma engagemang och samhällsförändring. Dessa är:
- Accenture
- Apoteket
- IKANO group
- IKEA
- Skandia

”Genom satsningen På Lika Villkor kan företag skapa verklig skillnad"

Lena Hök är en del av styrgruppen för Rädda Barnens satsning På Lika Villkor, och har varit central i utvecklingen av ett nytt förhållningssätt till resultatmätning.

"Jag kan påverka!"

Hamza deltog i Rädda Barnens verksamhet för På Lika Villkor. Efter det startade han, med fler, en grupp för att påverka i området där de bor. Tillsammans har de skapat aktiviteter för andra ungdomar i området, skrivit debattartiklar och påverkat politiker.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners