Företags sociala ansvarHållbarhet och affärsvärde med barns rättigheter

Barnen är hjärtat i mänskliga rättigheter och en förutsättning för att verka hållbart. Att utgå från barns rättigheter är att automatiskt tänka långsiktigt, och det är därmed den ultimata definitionen av hållbarhet.

Vi har 100 års erfarenhet av barn, lokal räckvidd i Sverige och global räckvidd i 120 länder, och vida erfarenhet av samverkan och långsiktiga partnerskap som skapar affärsvärde och hållbara företag. Tillsammans med er kan vi uppnå verkliga resultat för barn och arbeta mot att nå era hållbarhetsmål.

Våra insatser svarar upp mot målen i Agenda 2030

De globala hållbarhetsmålen inom FNs Agenda 2030 har gett det globala hållbarhetsarbetet en riktning för de kommande 13 åren, så att vi en gång för alla kan få ett slut på extrem fattigdom, ojämlikhet, orättvisor och skapa en hållbar planet. Barnens situation utgör grunden för att uppnå målen, och det är med detta som utgångspunkt som vi riktar våra insatser. Vi rapporterar löpande till våra partners om resultaten.

Vi arbetar utifrån barnrättsprinciperna

Förutom målen i Agenda 2030, som ger en riktning för insatserna, arbetar vi i våra partnerskap utifrån barnrättsprinciperna. Rädda Barnen har med FN:s Global Compact och Unicef utvecklat tio barnrättsprinciper som hjälper företag att förstå sin påverkan på barns rättigheter. Dessa kan användas som ett ramverk och helhetsgrepp för ett företags CSR-arbete. Principerna vägleder i hur barns rättigheter kan implementeras praktiskt i ett företags verksamhet.

"If you can construct the business case to do the right thing, why would you possibly do the wrong thing?"

Se filmen där Steve Howard, Chief Sustainability Officer på IKEA group, berättar om varför barns rättigheter är viktigt ur ett affärsperspektiv. 

  Till toppen

Kontakta oss

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan uppnå era hållbarhetsmål tillsammans i ett partnerskap.

Därför ber företag oss om råd i hållbarhetsarbetet

Vår generalsekreterare Elisabeth Dahlin, berättar: "Det här handlar inte om välgörenhet, det handlar om att företag gör ett aktivt val om hur de ska göra sina affärer."

7 skäl att välja samarbete med Rädda Barnen

Sofia Skoog, chef för partnerskap på Rädda Barnen och tidigare hållbarhetschef på Dustin berättar hur kompetens och erfarenhet från affärsvärlden och ideell sektor kan kombineras för att uppnå gemensamma mål i ett strategiskt partnerskap.

Expertkunskap om Kina

Rädda Barnens hållbarhets-center i Kina ger företag kunskap om hur deras kärnverksamhet påverkar barns situation i landet och specifikt i deras leverantörsled. Centret ger råd, utbildningar och utvecklar program för hur företag kan ta sig an utmaningarna.

Varför barns rättigheter?

Vi vet hur företag kan implementera barns rättigheter i sin kärnverksamhet då vi har ett unikt barnrättsarbete tillsammans med många företag i deras värdekedjor. I denna rapport berättar flera globala företag om hur och varför de samarbetar kring barns rättigheter med Rädda Barnen.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners