Företags sociala ansvar

Med Rädda Barnen kan du förstå din påverkan på barn och skapa konkreta åtgärder. När vi gör en barnrättsanalys av ditt företag bygger den på FN:s Global Compact tio barnrättsprinciper, som kopplar till FN:s globala hållbarhetsmål. Genom ett samarbete med oss kan ni nå de mål som ni har satt upp för er verksamhet i relation till Agenda 2030.

Hållbar värdekedja genom barns rättigheter

Vi vet hur ditt förteg kan skapa en mer hållbar värdekedja genom att göra skillnad för barns rättigheter. Det handlar inte bara om barnarbete långt ner i leverantörsleden, som är det första många tänker på.

Det handlar också om vilka anställningsvillkor föräldrar har, kan de till exempel ta med sina barn till de ställen där de arbetar eller träffar de dem bara någon gång om året? Det handlar om de lokalsamhällen där ni verkar och om er marknadsföring

Detta är några av sakerna vi tillsammans tittar på när vi kartlägger hur ditt företag och er verksamhet påverkar barn. Tillsammans kan vi bidra till utveckling och en värld som respekterar, stödjer och främjar barns rättigheter.

Den ultimata definitionen av hållbarhet

Barnen är hjärtat i mänskliga rättigheter som är en förutsättning för att verka hållbart. Att utgå från barns rättigheter är att automatiskt tänka långsiktigt och är därmed den ultimata definitionen av hållbarhet.
Rädda Barnen har med FN:s Global Compact och Unicef utvecklat tio barnrättsprinciper som hjälper företag att förstå sin påverkan på barns rättigheter. Dessa kan användas som ett ramverk och helhetsgrepp för ett företags CSR-arbete.

Rädda Barnens hållbarhetsmodell

Rädda Barnen har tillsammans med vår globala partner Accenture utvecklat en hållbarhetsmodell för hur företag kan ta ansvar för barns rättigheter.

Genom hållbarhetsmodellen kan barnrättsprinciperna implementeras i praktiken och hjälpa företag att identifiera sin påverkan på barn samt utveckla strategier för hur man i sin kärnverksamhet genomför det.´

Företag som utgår från barn i sitt hållbarhetsarbete

Vi har tillsammans med många företag gjort en barnrättsanalys av deras verksamhet och samarbetar för att förbättra deras påverkan på barns rättigheter. Däribland Stora Enso, Safaricomm, IKEA, Top Toy och Clas Ohlson.

– Hållbarhet är en av våra strategiska hörnstenar och är en integrerad del av vår verksamhet. Barn och ungdomar är ett bra perspektiv för att belysa hållbarhetsfrågor generellt och hur vi som företag påverkar genom verksamhetens alla delar, från tillverkning, produktsäkerhet, transporter, marknadsföring etc. Därför sätter vi barns och ungas rättigheter i fokus och engagerar oss i arbetet med att skydda och utveckla deras levnadsvillkor, säger Klas Balkow, VD på Clas Ohlson.

Till toppen

Expertkunskap om Kina

Rädda Barnens hållbarhets-center i Kina ger företag kunskap om hur deras kärnverksamhet påverkar barns situation i landet och specifikt i deras leverantörsled. Centret ger råd, utbildningar och utvecklar program för hur företag kan ta sig an utmaningarna.

Varför barns rättigheter?

Vi vet hur företag kan implementera barns rättigheter i sin kärnverksamhet då vi har ett unikt barnrättsarbete tillsammans med många företag i deras värdekedjor. I denna rapport berättar flera globala företag om hur och varför de samarbetar kring barns rättigheter med Rädda Barnen.

Vi hjälper företagen

Här kan du läsa mer om hur Rädda Barnen kan hjälpa företag i sitt arbete med socialt ansvar och hur våra företagspartners engagerar sig i frågan.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners