De tio barnrättsprinciperna

Rädda Barnen, Unicef och FN:s Global Compact har tagit fram 10 principer för att hjälpa företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter.

Rädda Barnen har tillsammans med Accenture utvecklat en hållbarhetsmodell för hur barnrättsprinciperna i praktiken kan implementeras i företagens kärnverksamhet.

De 10 principerna

  1. Ta ansvar för att respektera barnets rättigheter och förbinda sig till att främja mänskliga rättigheter för barn.
  2. Bidra till att avskaffa barnarbete i hela företagets verksamhet och i samtliga affärsförbindelser.
  3. Erbjuda anständiga arbetsförhållanden för ung arbetskraft samt föräldrar och vårdnadshavare.
  4. Se till att barn skyddas och är trygga i hela företagets verksamhet och i alla företagets inrättningar.
  5. Se till att produkter och tjänster är säkra och sträva efter att främja barnets rättigheter genom dem.
  6. Använda marknadsföring och reklam som respekterar och främjar barnets rättigheter.
  7. Respektera och främja barnets rättigheter i relation till miljön och till fastigheterna som förvärvas och används.
  8. Respektera och främja barnets rättigheter i säkerhetsarrangemang.
  9. Bidra till att skydda barn som drabbats av olyckor.
  10. Stödja samhälls- och regeringsinsatser för att skydda och tillgodose barnets rättigheter.

Barnrättsprinciperna i sin helhet (pdf)

Till toppen

Samarbete för hållbar utveckling

Att ta ansvar för barns rättigheter är att agera långsiktigt. Rädda Barnen har varit med att ta fram riktlinjer som ska hjälpa företag att ta ansvar för barns rättigheter.

Vi har dessutom utvecklat verktyg tillsammans med företag för hur företag kan implementera detta i sin kärnverksamhet.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners