RÄDDA BARNENS KINACENTER stödjer företag i CSR-frågor

Rädda Barnens hållbarhetscenter i Kina hjälper företag med de sociala utmaningarna när det gäller barns rättigheter. Vi har utvecklat flera praktiska verktyg och utbildningar som är skräddarsydda för verksamheter i landet.

Kinacentret – Center for Child Rights & Corporate Social Responsibility (CCR CSR) – har funnits i Kina sedan 2007. Centret hjälper företag att implementera barns rättigheter i sina hållbarhetsstrategier och jobbar med både kinesiska företag och globala multinationella bolag. Exempel på samarbeten och kunder är Disney, Hewlett Packard, Samsung, IKEA, H&M, ICA, Clas Ohlson, Pentland och Karstadt. 

Varför har vi ett CSR-center i Kina?

 • Kina har 1,3 miljarder invånare varav 278 miljoner är under 18 år.
 • Där finns 269 miljoner migrantarbetare varav 100 miljoner är födda på 1980- och 90-talet.
 • 62 miljoner barn lämnas på landsbygden när deras föräldrar flyttar till storstäderna för att leta jobb.
 • 6 miljoner ungdomar examineras årligen vid 15 års ålder medan den legala åldern för att arbeta är 16 år. 

Centret erbjuder:

 • Kunskap – genom innovativ research har centret kartlagt olika utmaningar i Kina gällande barns rättigheter såsom med unga arbetare, studentarbetare och arbetande föräldrar. 
 • Rådgivning – ger råd om barnrelaterade hållbarhetsfrågor, från policies till implementering. 
 • Verksamhetsutveckling – utvecklar och implementerar program och projekt för barnrelaterade hållbarhetsfrågor i värdekedjan. 
 • Flerpartssamarbeten – Möjliggör och utvecklar samarbeten mellan nyckelintressenter samt företag emellan. 
 • Utformar strategier – för att upptäcka och hantera barnarbete. 
 • Utbildningar – för revison, personal och ledning. 

Innovativa personalutbildningar 

Personalomsättning är en av de största utmaningarna som företag kan möta i sina leverantörsled. Inom 5 år förväntas bristen på arbetskraft i Kina vara 15 miljoner människor. Kinacentret har utvecklat ett antal utbildningar för olika målgrupper inom leverantörskedjan.  

 • Arbetande föräldrar  Enligt en studie av Kinacentret uppger 38 % av föräldrar att de vid upprepade tillfällen gör misstag i jobbet för att de oroar sig för sina barn som de flyttat ifrån för att jobba. 46 % har slutat sina jobb för att ta bättre hand om sina barn. Kinacentret har utvecklat föräldrautbildningar för att föräldrar ska kunna behålla relationen till sina barn och vara bra föräldrar även på avstånd.  
 • Unga arbetare – Baserat på studien ”Generation Y” har centret utvecklat utbildningar för unga arbetare för att ge dem verktyg att för kommunikation, lagarbete, karriärutveckling och livskunskap. 
 • Ledning och mellanchefer – mellancheferna på fabriksgolvet är nyckelpersoner till förändring. Utbildningen till dessa inkluderar kommunikation, stresshantering och lagarbete. För bästa möjliga effekt utbildas både mellancheferna och arbetarna samtidigt. 
 • Revisorer – Revisonsresultaten har förbättrats men arbetsvillkoren har det inte. Medvetenheten hos företagen om socialt ansvar har ökat och med det efterfrågan på sociala aspekter, inklusive barnarbete, i revisioner. 
Till toppen

Ny generation – nya krav

Den nya generation unga arbetare i Kina ställer nya krav på arbetsgivaren och när de inte möts byter de jobb. 75 procent har bytt jobb 1-3 gånger under de senaste 3 åren. Hög personalomsättning och brist på kompetent arbetskraft med ökade kostnader blir följden. Rädda Barnens CSR-center i Kina har kartlagt de unga arbetarnas ambitionerOroliga föräldrar - högre kostnader

62 miljoner barn lämnas på landsbygden när deras föräldrar letar jobb i storstäderna. En studie av Kinacentret visar att 38 % av föräldrar vid upprepade tillfällen gör misstag i jobbet för att de oroar sig för sina barn. 46 % har slutat sina jobb för att ta bättre hand om sina barn.  

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners