Näringslivet om barnrättsprinciperna

Rädda Barnen, Unicef och FN:s Global Compact har tagit fram 10 principer för att hjälpa företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter. Här berättar några näringslivstoppar om hur de arbetar med barnrättsprinciperna.

STEVE HOWARD, CSR-ANSVARIG IKEA:


Varför ska företag engagera sig i barns rättigheter?

– Vi på IKEA tycker att hemmet är den viktigaste platsen och att barn är de viktigaste människorna i världen. Därför är det viktigt för oss att våra produkter och butiker är säkra och bra för barn. När det gäller leverantörskedjan vill vi verka för goda arbetsvillkor som kan bidrar till en god livskvalitet för familjer. Vår satsning på barn handlar om IKEAs grundläggande värderingar, men det gynnar också våra affärer att vi har god kontroll över vår leverantörskedja så att vi får säkra produkter av god kvalitet, som framställts med respekt för de människor som tillverkar dem.

Hur kommer ni att integrera dem i ert arbete?
– Principerna uppmuntrar och inspirerar oss. De kommer att hjälpa oss att bättre förstå vår påverkan på barns välbefinnande och att kämpa ännu mer för barns rättigheter. Vi kommer att lära av de goda exemplen, i syfte att skapa varaktig och hållbar förändring i stor skala.

MARITHA LORENTZON, KOORDINATOR FÖR SOCIAL HÅLLBARHET,H&M:


Varför ska företag engagera sig i barns rättigheter?

– Företag måste engagera sig i barns rättigheter eftersom barnen är vår framtid. Dessutom kan vi företag göra mer för att barn ska behandlas med respekt. Barn måste få möjlighet att gå i skolan. Om de får utbilda sig och behandlas med respekt så kan de utvecklas till trygga och goda medborgare. Det ger i sin tur barn förutsättningar att som vuxna bidra till ett samhälle som respekterar mänskliga rättigheter.

Hur kommer ni att integrera dem i ert arbete på H&M?
– Vi har sedan flera år riktlinjer som är avsedda att skydda barn och vi samarbetar både med Unicef och Rädda barnen. H&M accepterar inte barnarbete. Detta har vi kontrollerat under alla år som vi aktivt arbetat med frågan tillsammans med våra leverantörer. Vi har dessutom börjat kartlägga de fabriker som våra leverantörer i sin tur köper ifrån så som väverier, färgerier och bomullsodlingar. De nya principerna kommer fungera som viktiga riktlinjer i arbetet med den här kartläggningen.

ANNA NILSSON, CHEF HÅLLBARHETSANALYS SWEDBANK ROBUR:


Varför ska företag engagera sig i barns rättigheter?

– I ett samhälle har alla ansvar att bidra inom de områden där de kan påverka. Företag har många kontaktytor med barn och kan därför bidra till att deras rättigheter stärks. Företagen har olika risker och möjligheter beroende på vilken verksamhet de bedriver, men det är relevant för alla att göra en riskanalys och handlingsplan för hur just de bäst kan arbeta med barns villkor.

Hur kan företag faktiskt göra skillnad för barn?
– På Swedbank Robur tog vi tillsammans med Rädda Barnen för ett par år sedan fram en ståndpunkt där vi definierade vår syn på barns rättigheter. Det styr oss när vi analyserar vilka företag vi vill investera i. Just nu för vi till exempel en dialog med ett antal bolag inom kakaoindustrin kring barnarbete. Det är ett sätt för oss att bidra till förändring.

Vad krävs för att kunna omvandla dessa principer från teori och praktik?
– Den stora fördelen är att principerna är så handfasta. Med hjälp av dem kan vilket företag som helst få vägledning och konkreta redskap som kan användas i verksamheten för att skydda barn. Den stora utmaningen för företagen är verkligheten… Så länge barn tvingas arbeta för att familjen ska överleva kommer barns villkor alltid att vara en utmaning.

ELSE HOVIND HENDEL, SENIOR ANALYTIKER, NORGES BANK: 


Vad ser du som den främsta styrkan med de globala barnrättsprinciperna?

– De klargör på vilka olika sätt ett företags handlingar kan påverka barns liv. Principerna kan också fungera som ett verktyg för företag - att analysera om de strategier och handlingsplaner som redan finns på plats kan utvecklas ytterligare.

Vad ser du som den främsta utmaningen när teoretiska riktlinjer ska omvandlas till praktik?
– Den största utmaningen är att få företagen att inse att det här inte bara är ”ännu en uppsättning principer”, utan att det är ett användbart verktyg för dem när de ska bedöma sin verksamhets sociala och miljömässiga påverkan.

På Norges bank har ni haft barnets rättigheter i fokus sedan 2006. Varför?
– Vår investmentfond kännetecknas av storleken och långsiktigheten. Sunda affärsmetoder, inklusive att respektera och främja barns rättigheter, bidrar till att säkra ett företags långsiktiga värde.

Vilka krav ställer du på de företag som ni investerar i?
– Barnets rättigheter är ett av våra sex strategiska fokusområden. Vi förväntar oss till exempel att företag som vi investerar i ska undvika de värsta formerna av barnarbete och främja barns rättigheter i sin verksamhet och försörjningskedjor. Vi har utfärdat klara direktiv för vad vi som investerare förväntar oss vad gäller företagens riktlinjer, riskanalys, handlingsplaner, uppföljning, styrningsstrukturer och rapportering.

Läs intervjuerna i sin helhet i tidningen Barn (pdf)

Till toppen

Samarbete för hållbar utveckling

Att ta ansvar för barns rättigheter är att agera långsiktigt. Rädda Barnen har varit med att ta fram riktlinjer som ska hjälpa företag att ta ansvar för barns rättigheter.

Vi har dessutom utvecklat verktyg tillsammans med företag för hur företag kan implementera detta i sin kärnverksamhet.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners