Prata hållbarhet med oss i Almedalen!

Under årets Almedalsvecka arrangerar vi flera seminarier om hur företag kan generera affärsvärde och hållbarhet genom att göra en viktig skillnad för barn.

Kan företag skapa effektiva partnerskap för samhällsengagemang?

Måndag 2 juli kl. 8.00-9.30

I dagens samhälle ställer både kunder och anställda nya krav på företag – för att vinna kunder och personal måste företagen ta ett samhällsansvar. Hur kan organisationer göra skillnad i en värld som behöver kraftsamla för att uppnå ett öppnare och mer integrerat samhälle?

Arrangör: Accenture

Paneldeltagare:

Sofia Pörner, business design director, Fjord

Jennie Perzon, senior manager sustainability, Accenture

Ola Mattsson, chef Sverigeprogrammet, Rädda Barnen

Daniel Freeman, managing director, Fjord Nordics

Plats: Restaurang Vinäger, Hästgatan 4

Almedalsprogrammet

Is Artificial Intelligence the key to human rights and, ultimately, children’s rights?

Måndag 2 juli kl. 8.00-8.45

How is AI, big data and machine-learning technology changing how Human Rights and Children's Rights are measured, and how will this promote even more sustainable investment and affect companies?

Arrangör: Rädda Barnen, Arabesque

Paneldeltagare:

Georg Kell, chairman of the board, Arabesque Asset Management Ltd, former Executive Director UN Global Compact

Elisabeth Dahlin, secretary general, Rädda Barnen

Malin Dahlberg Markstedt, moderator, Rädda Barnens Centre for Child Rights and Business

Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Språk: Engelska

Almedalsprogrammet

Barns rättigheter och företags ansvar för antikorruption – hur hänger det ihop?

Tisdag 3 juli kl. 17.00-17.45

Studier visar att korruption och mänskliga rättigheter är starkt kopplade till varandra. Korruption hämmar barns tillgång till bland annat rent vatten, sjukvård och utbildning. Men hur kan företag genom sitt antikorruptionsarbete bidra till barns rättigheter?

Arrangör: Institutet Mot Mutor, Rädda Barnen

Paneldeltagare:

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen

Natali Phalén, generalsekreterare, Institutet Mot Mutor

Marie Trogstam, manager for International Sustainable Business, Business Sweden

Malin Dahlberg Markstedt, manager Child Rights and Business Department, moderator, Rädda Barnen

Plats: Sverige i världen, Donnersgatan 6

Almedalsprogrammet

Så kan barns rättigheter hjälpa ditt företag till ökad social hållbarhet och affärsnytta

Onsdag 4 juli kl. 09.00-10.00

När företag ska anta utmaningen som Agenda 2030 satt upp står social hållbarhet högt på listan. Hur kan barns rättigheter bidra till ditt företags hållbarhetsarbete? Ta del av fyra case där näringslivet berättar om sina insatser för barn och vad de har genererat i form av affärsvärde och hållbarhet.

Arrangör: Rädda Barnen

Paneldeltagare:

Nina Fall, vice hållbarhetschef IKEA Sverige

Linda Nyberg, marknadschef Apoteket

Agneta Björnsjö, nordisk forskningschef Accenture

Anna Augustson, hållbarhetsstrateg Telia

Plats: Dagens Industris scen, Donners Plats 2

Almedalsprogrammet

Säkrare internet för barn och unga – hur kan vi skapa det tillsammans?

Torsdag 5 juli kl. 15.00-15.45

Allt fler barn och unga använder idag internet. Internet är en rolig plats och ett forum för kunskap och gemenskap. Men Internet kan också vara en plats där barn utsätts för brott, trakasserier eller våld. Hur kan vuxenvärlden skapa en tryggare miljö för barn på internet och vilket ansvar har företagen som bidrar med de sociala plattformarna?

Arrangör: Rädda Barnen

Paneldeltagare:

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen

Christine Grahn, Public Policy Manager Facebook

Ängla Eklund, ordförande för Institutet för juridik och internet

Anna Augustson, hållbarhetsstrateg Telia

Gabriella Kärnekull Wolfe, Fler unga

Plats: Skandias Trädgård, Tage Cervins gata 3C

Almedalsprogrammet