Barn som far illa Osäkerhet hindrar vuxna från att hjälpa barn

26 oktober 2016

För att samhället ska kunna hjälpa barn som far illa behöver alla vuxna känna ansvar för barn i sin närhet och agera vid oro för ett barn. Vår Sifo-undersökning visar att de allra flesta vuxna gör det, men att osäkerhet också kan hindra vuxna från att hjälpa.

Vår undersökning visar att de allra flesta som känt oro för ett barn i sin närhet, gjort något för att hjälpa. Vanligast är att prata med barnet eller deras föräldrar. Bland de som känt oro för ett barn men inte gjort något för att hjälpa, menar nästan sju av tio att det beror på en osäkerhet på hur man kan göra, om oron är befogad eller för att man inte vill lägga sig i.

Misstänker du att ett barn far illa? Här är vår första hjälpen vid oro för ett barn.

Undersökningen visar också att fler kvinnor än män känt oro för ett barn och att personer över 65  oroar sig mindre än andra åldersgrupper. Vanligast är att vuxna oroar sig för att barn inte tas hand om hemma – det kan handla om brist på grundläggande rutiner eller kärlek, men också om brist på mat och kläder. Knappt 30 procent av de som känt oro för ett barn, har misstänkt att barnet utsatts för eller bevittnad våld hemma. 

Barnen lider i det tysta

Karin Blomgren är socionom och arbetar på Rädda Barnen med frågor som rör våld mot barn. Under åren har hon mött många barn som lider i det tysta. Barn som är besvikna på vuxenvärlden som inte uppfattat deras signaler eller ställt frågor.

- Det är tyvärr vanligt att man som vuxen hoppas att någon annan kommer att ta tag i problemet, är osäker på sin oroskänsla eller helt enkelt inte vet vad man ska göra.

Hon menar att för att vårt sociala skyddsnät ska fungera, är socialtjänsten beroende av att människor runt barn ingriper och rapporterar fall där barn far illa – av att alla vuxna tar sin oro på allvar.  

- Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. Förlita dig inte på att någon annan ska fråga. Är du osäker så ring socialtjänsten för råd. Vi har inte råd att missa så många barn som vi gör idag, säger Karin.

Misstänker du att ett barn far illa? Här är vår första hjälpen vid oro för ett barn. 

"Fråga hellre en gång för mycket"

Karin Blomgren, sakkunnig våld mot barn Rädda Barnen, svarar på vanliga frågor om våldsutsatta barn och hur man kan hjälpa.

Om undersökningen

På uppdrag av Rädda Barnen genomförde TNS Sifo en undersökning under september 2016.

Syftet var att undersöka hur stor del av den svenska befolkningen som känt oro för ett barn i sin närhet, vad oron i dessa fall bestått i och om man gjort något för att hjälpa barnet/barnen.

Sammanlagt gjordes 1000 intervjuer per telefon med slumpmässigt rekryterade personer från en riksrepresentativ allmänhet.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners