Årsmöte 2017Dagordning för årsmötet 2017.02.20

22 januari 2017

Vi i styrelsen kallar dig som medlem till vårt årsmöte och hoppas att du vill komma! Rädda Barnens lokala årsmöte i Vaxholm äger rum måndagen den 20 februari 2017 kl 19.00 i Församlingsgården, Hamngatan 25, i Vaxholm

DAGORDNING

för Rädda Barnens lokalförening i Vaxholm vid årsmötet 2017

- mötesformalia -

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer

a) ordförande

b) sekreterare

c) protokollsjusterare

3. Fastställande av mötets dagordning

4. Godkännande av kallelsen

- året som gått -

5. Verksamhetsberättelse

6. Balans- och resultaträkning

7. Revisorernas berättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

- året som kommer -

10. Anta stadgarna som våra egna

11. Motioner

12. Verksamhetsplan och budget 2017

13. Beslut om antal ledamöter i styrelsen

14. Val av styrelse

a) ordförande

b) ledamöter

15. Val av revisorer

a) Två ordinarie

b) Två ersättare

16. Val av valberedning

a) ordförande

b) (minst) två ledamöter

17. Val av ombud till distriktets årsmöte

18. Ev övriga frågor

19. Årsmötets avslutning

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners