Det handlar om kärlek/Kärleken är fri

Rädda Barnens lokalförening genomför tillsammans med flera andra organisationer projektet Det handlar om kärlek/Kärleken är fri i gymnasieskolor i Jönköping-Huskvarna. Projektet är utarbetat i Östergötland i samarbete med Rädda Barnen, polis, länsstyrelse m.fl. Det startade i Norrköping 2008 och har spritts till många orter i landet.

Så här arbetar vi

Det handlar om kärlek vill synliggöra barns och ungdomars rättigheter till ett liv, fritt från våld, hot och övergrepp. Utgångspunkt är FN:s Barnkonvention.

Arbetet sker ute på skolorna och eleverna får genom projektet information om sina rättigheter, diskutera en utställning, se en teaterpjäs och göra värderingsövningar. Elever och skolpersonal får möjlighet att diskutera innebörden av barns och ungas rättigheter tillsammans med ansvariga myndigheter och frivilligorganisationer.

Under höstterminen kommer vi att genomföra projektet i årskurs 1 på gymnasierna Erik Dahlberg och Bäckadal.

Mer information finns på www.dinarattigheter.se

 

Till toppen

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners