"Vi bidrar med kunskap och hjälper företag i sina värdekedjor"

Sofia Skoog är chef för partnerskap och finansiering på Rädda Barnen. Att hon tidigare har jobbat med försäljning och som hållbarhetschef på Dustin har gett henne värdefulla insikter i hur man kan kombinera kompetens och erfarenhet från affärsvärlden med ideell sektor för att uppnå gemensamma mål i ett strategiskt partnerskap.

Sofia har sjutton års erfarenhet av roller inom försäljning och utveckling av kundrelationer, bland annat från Telia och Dustin. Sista åren på Dustin arbetade hon även som hållbarhetschef.

– Mina tidigare erfarenheter innebär att jag har insikt i känsliga frågor och utmaningar när det gäller hållbarhet och socialt ansvar, därför kan jag sätta mig in i näringslivets perspektiv i sökandet av partnerskap och vet hur Rädda Barnen kan matcha det behovet.

Krav på koppling till affärsverksamheten i samarbeten

Som hållbarhetschef på Dustin hade Sofia krav på att det skulle finnas en logik i varför man samarbetar med en viss partner och att det skulle finnas en koppling till affärsverksamheten.

– Vi ville kunna sätta upp mål för vad samarbetet faktiskt skulle uppnå och se att det var en organisation som kunde syna oss och bidra med värdefull kunskap om hur vi kunde utvecklas.

Barns rättigheter inte självklart – men kopplingen finns för alla bolag

Sofia tror att många bolag inte tänker på hur de påverkar barn eller att de faktiskt gör det överhuvudtaget men menar att det finns många aspekter av företags påverkan på barn. Aspekter som de faktiskt har makt att förändra.

– Innan jag kom till Rädda Barnen tänkte jag inte på att vi som ett IT-bolag skulle ha en koppling till barns rättigheter. Men med mer kunskap och insikt ser jag att det finns många områden som vi hade kunnat samverka kring, till exempel kontextuell kunskap om områden där det finns konfliktmineraler, då Rädda Barnen finns och verkar över hela världen.

Efter några månader på Rädda Barnen är Sofia imponerad av vilken potential det finns inom organisationen.
– Det finns en enorm drivkraft och stor kompetens där motivationen kommer inifrån människor och inte från yttre faktorer eller krav.

Sju anledningar att samarbeta med Rädda Barnen

Sofia är övertygad om att fler företag har samma krav på samarbeten som hon hade när hon var hållbarhetschef på Dustin. När hon nu börjat jobba på Rädda Barnen ser hon tydligt hur vi kan bidra med kunskap och hjälpa företag i era värdekedjor.

1. Vi ger kunskap om hur ni påverkar barn (jo, det gör ni)

Som företag har ni en påverkan på barn även om ni inte tror det. Rädda Barnen ger kunskap om hur och var ni påverkar barn samt ger förståelse för att ni överhuvudtaget gör det.
– Det handlar inte bara om barnarbete, det kan handla om vilka anställningsvillkor föräldrar har och om de har möjlighet att ta hand om sina barn när de jobbar. Det kan också handla om de lokalsamhällen där ni verkar och om er marknadsföring, säger Sofia.

2. Vi hjälper er att nå era mål för Agenda 2030

När Rädda Barnen gör en barnrättsanalys av företag bygger den på FN:s Global Compacts tio barnrättsprinciper, som vi varit med att utveckla och som kopplar till FN:s globala hållbarhetsmål.
– Genom ett samarbete med Rädda Barnen kan företag nå de mål som ni har satt upp för er verksamhet i relation till Agenda 2030, enligt Sofia.

3. Vi ställer rätt krav på leverantörer

Rädda Barnen kan hjälpa er inköpsorganisation i företaget genom att organisera er kravställning på leverantörer och implementera Barnkonventionen i er uppförandekod.
– Det är ett viktigt första steg för att föra in och följa upp ett barnperspektiv i er affärsplan, menar Sofia.

4. Vi samarbetar på gräsrotsnivå, med myndigheter, företag och över länder

Rädda Barnen är en global och lokal organisation. Vi finns i över 120 länder där vi jobbar i lokala samhällen samtidigt som vi även arbetar nationellt och globalt. Vi har specifik kunskap om olika kulturer och kontexter, kring problematik i olika områden, och kan hjälpa företag i hur ni närmar er en utmaning och tar ett större grepp om hållbarhets- och barnrättsfrågor.
– Ett exempel är migrantarbetares situation kopplat till produktion i Kina där vi jobbar med unga arbetare eller med barnvänliga platser för att arbetande föräldrar ska kunna ta med sig barnen. Också när det gäller kunskap kring till exempel konfliktmineraler, barnarbete, och utmaningar över hela världen, berättar Sofia.

5. Vi riskminimerar – ger hela bilden innan du agerar

Vi identifierar var finns det risker. Om ni som företag vill etablera er eller redan finns på en plats så har Rädda Barnen mycket kunskap att dela med oss av för att minimera affärsrisker.
– Jag vet att ingen sitter där och tänker att de vill göra människor och barn illa, men det är okunskap som gör att man agerar innan man har hela bilden och då kan det bli tokigt. Att samarbeta med oss är ett sätt att förekomma sådana händelser, poängterar Sofia.

6. Vi förändrar med beprövade metoder

Rädda Barnen har funnits i snart 100 år och har beprövade metoder som varje år levererar resultat till miljontals barn.
– Vi har erfarenhet och kunskap som bidrar till varaktiga förändringar på riktigt och vi har möjlighet att verka och påverka internationellt. Tillsammans kan vi utveckla strategier för hållbarhetsarbetet som gynnar både barn och ert företag.

7. Vi engagerar medarbetare

Rädda Barnen kan tillföra nya perspektiv till såväl er affärsverksamhet som för ert varumärke.
– Er personal kan till exempel bidra med insamling vid katastrofer. Det finns alltid ett antal engagerade medarbetare som vill göra något och genom ett samarbete kan vi kanalisera engagemanget och även på lokal nivå visa att ni tar ett samhällsansvar, inte bara i leverantörsleden, avslutar Sofia.

Till sist, vilka vill Rädda Barnen ha som partner?

– Vi vill samarbeta med er som tänker långsiktigt och som ser behov av att hämta in stöd, kompetens och kunskap för att ni själva förstår att ni inte har hela bilden. Vi vill samarbeta med er som har insikt i att ni har en stor påverkan och att ni kan och vill göra skillnad genom att ställa krav och ha egna strategier. Det är framförallt viktigt att ni har viljan oavsett hur långt ni kommit när det gäller ert egna ansvarfulla företagande, men också att ni kan och är beredda att lyssna. Och självklart ska vi också vara öppna för att lyssna i ett partnerskap, så att det blir ömsesidigt åt båda håll.

Sofia Skoog

Bakgrund: Sofia har 17 års erfarenhet inom försäljning och strategisk kundutveckling, bland annat på Telia och Dustin. Sista åren på Dustin arbetade hon även som hållbarhetschef.
Drivs av: "Att kunna påverka och går igång på att få ta mig an en riktigt stor utmaning. Jag älskar att hitta bra synergier och utforska vad olika möjligheter kan leda till. Jag får energi av att kunna ge andra förutsättningar att göra ett bra jobb och få ihop människor och företag i bra lösningar."
Bästa intrycket hittills: "Många, men de stora intrycken fick jag tidigt, till exempel när jag satt med i styrgruppen för vår Sverigesatsning På Lika Villkor där det sitter enormt stora bolag som verkligen vill göra skillnad genom att tillsammans lösa problem i det svenska samhället och nå långsiktig förändring, det är häftigt".