Amena klarade flykten över Medelhavet

Barn på flykt

Hjärtsjuka Amenas båtresa över Medelhavet höll på att sluta i tragedi, men tack vare vårt team på Rädda Barnens sök- och räddningsfartyg Vos Hestia fick hon snabb transport med helikopter till sjukhus i Italien. Nu har hon återhämtat sig och är trygg igen tillsammans med sin mamma, pappa och storebror.

Femåriga Amena är på grund av sitt dåliga hjärta ständigt beroende av syrgas. Eftersom hon inte kunde få livsviktig läkarvård hemma i Syrien flydde familjen och tog sig vidare till Libyen. Livssituationen där var dessvärre mycket svår med arbetsbrist och ständig oro för våld och övergrepp. Därför tvingades Aminas pappa Faidi till slut att fatta ett svårt beslut – att göra den farliga resan över Medelhavet med sin dotter och hennes storebror Samer och deras mamma.

Grymma smugglare

Faidi lockades att betala ett högre pris för att det skulle vara färre personer på båten, men det löftet hölls inte. Alldeles för många människor packades på båten och Amenas tillstånd blev snabbt sämre. Familjen var helt utlämnade till hänsynslösa smugglare och havets makter

- Smugglarna lät oss ta med Amenas syrgastub, berättar Faidi. Den var det enda vi fick ta med. De stal våra mobiler. Man kunde inte argumentera med dem eftersom de var beväpnade.

Rädda Barnens räddningsfartyg

Väl ute till havs gick båtens motor sönder och Amenas syrgastub var på väg att ta slut. Efter 9-10 timmars drivande bland höga vågor kom en helikopter flygande över dem några gånger och försvann sedan. En halvtimme senare såg Faidi Rädda Barnens räddningsfartyg dyka upp.

- De satte sina uppblåsbara räddningsbåtar i sjön och tog sig snabbt ända fram till vår båt med flytvästar till oss alla. Jag blev så lycklig! Jag grät och kramade mina barn och tackade gud att vi hade klarat oss.

Proffsiga läkarinsatser

När vårt räddningsteam såg Amena med sin syrgastub tog de hand om henne först. Läkarna ombord på Vos Hestia var tvungna att jobba snabbt för att rädda Amena, som inte hade klarat en timme till utan hjälp. Efter undersökning och akuta åtgärder förklarade läkarna att en helikopter genast måste ta Amena till sjukhus i Italien. Hennes mamma följde med.

Återförening på sjukhuset

Faidi och hans son blev väl omhändertagna tillsammans med de övriga 300 som räddats från flyktbåten. Vårt team delade ut mat, vatten, filtar och varma kläder till alla. De sjuka fick läkarvård och barnen fick möjlighet att leka och återhämta sig. Efter två dagar ombord nådde fartyget Italiens kust och Faidi och hans son fick hjälp att komma till sjukhuset där Amena fått bra vård och återhämtat sig.

Hopp om framtiden

Nu när familjen inte längre lever under livsfara kan de börja tänka på sin framtid. De vill starta ett nytt liv och glömma det gamla. Glömma kriget, oron – och framför allt den farliga resan över havet.

- Jag vill jobba och tjäna pengar så att jag kan ge mina barn en bra utbildning, ett bättre liv och trygghet, berättar Faidi. Barn behöver utvecklas och lära sig läsa och skriva. Barn vill leka och vara fria.