Avtalet mellan EU och Turkiet – till vilket pris?

Barn på flykt

Idag är det 1 år sedan EU ingick ett avtal med Turkiet för att minska antalet människor på flykt som tar sig till EU. Till följd av avtalet sitter nu tusentals familjer och över 5 000 barn fast i fängelselika läger på de grekiska öarna Lesbos, Samos, Chios, Leros, and Kos. Tillvaron är otrygg och barnen mår fruktansvärt dåligt, några har skadat sig själva och till och med försökt ta sina liv.

Våra medarbetare på plats vittnar om hur dåligt barnen mår och fruktar att en generation pojkar och flickor är på väg att utveckla långvariga fysiska och psykiska skador. Och detta sker inte i en avlägsen krigszon, utan mitt framför våra ögon - i Europa.

Överenskommelsen mellan EU och Turkiet var tänkt att stoppa inflödet av människor på flykt till Grekland, men till vilket pris?, säger Andreas Ring, vår humanitära representant i Grekland.

Självskadebeteende och depressioner bland barnen

I vår rapport som släpps idag kan man läsa om hur barnen, som lever i trånga och otrygga boenden i de fängelselika lägren, visar tecken på ångest, depression och självskadebeteende. Barn som efter en lång och farlig flykt, tvingats leva i tält under vintern, förnekats utbildning, sett människor som försökt begå självmord och bevittnat döda kroppar I lägren.

Det har hänt att barn så unga som nio år, skadat sig själva och mammor har upptäckt självförvållade ärr på sina barns händer när de tvättat dem. Några barn så unga som 12 år har försökt att ta sitt liv.

Avsaknad av trygghet för barnen

Familjer berättar att de inte vågar låta barnen leka för långt från tältet av rädsla för att barnen ska skadas eller utnyttjas. Vår personal berättar om ensamkommande barn som turas om att hålla vakt och sova i skift för att känna sig trygga. Många ensamkommande barn har försvunnit från öarna, möjligen genom att följa med människosmugglare.

Barn har en otrolig förmåga att anpassa sig och hitta överlevnadsstrategier under svåra förhållanden, men det finns en gräns. När de efter att ha flytt krig och terror, hamnar i farliga läger som inte är anpassade för barn, utan någon att vända sig till, bryts de till slut ned, säger Andreas Ring.

Inte värdigt Europa 2017

Rädda Barnen kräver att EU och de grekiska myndigheterna avlastar de grekiska öarna och flyttar barn och familjer till trygga platser, främjar familjeåterförening, skapar anpassade boendealternativ för ensamkommande barn och omedelbart tar hand om de barn som lider av psykisk ohälsa så att de får professionell hjälp och specialistvård. EU:s medlemsländer måste visa solidaritet och leva upp till sina åtaganden att ta emot asylsökande som har fastnat i Grekland.