Barnen i bostadskrisens skugga

Barn i hemlöshet

Över 5 000 barn lever i hemlöshet i 25 av landets största kommuner och kunskapen är dålig om hur många barn som saknar ett hem i Sverige. I vår rapport "En plats att kalla hemma" får vi en bild av hur livet är för barnfamiljer som lever i hemlöshet.

För att få en överblick över hur omfattande problemet med bostadslösa barn är har vi genomfört en enkätundersökning som riktar sig till Sveriges kommuner. Flera säger själva att det är svårt att uppskatta antalet barn i hemlöshet och att mörkertalet troligen är stort. Av Sveriges 36 största kommuner har vi fått svar av 25 stycken. Enligt enkätsvaren lever omkring 5390 barn i hemlöshet i dessa kommuner.

Jag har mina kompisar här. Jag har hela mitt liv här. Nu vill jag inte flytta mer! Jag vill stanna här. Nu när jag har fått mycket kompisar säger man att jag ska flytta! Det kommer inte att funka att jag ska flytta... Jag kommer att må jättedåligt., Hafsa, 11 år.

En vanlig vardag blir omöjlig 

Barnfamiljerna som vi har träffat bor ofta på hotellhem, campingar och har vissa fall varit tvungna att flytta upp till åtta gånger på ett år. Både barnen och föräldrarna mår psykiskt och fysiskt dåligt över otrygghet och ovisshet om framtiden. Barnen lever med ständig oro för hur och var man ska bo, ofta i miljöer som är helt olämpliga för barn. Många barn visar symtom av stress och trauma, vilket ofta leder till längre tid av sjukdom. Dessutom gör trångboddhet att barnen har svårt att klara av skolan. Rapporten visar också att hemlöshet både är en konsekvens av och anledningen till barnfattigdom.  

Det här gör vi för barnen som lever i hemlöshet 

• Vi påverkar politiker och beslutfattare till att ta med barnperspektivet i deras planer och strategier mot hemlöshet.
• Vi bedriver läxhjälp, lekstunder och familjeaktiviteter för barnen och föräldrarna genom våra lokalföreningar runt om landet.
• På våra mottagningar för barn i utsatta situationer tar våra barnspsykolger emot barn som är i behov av stöd. 

Ta del av rapporten "En plats att kalla hemma".