Lokalföreningen ordnar mötesplats

Malung

Med sitt engagemang skapar Rädda Barnens volontärer i Malung en bra miljö för barn på asylboendena i kommunen och för de ensamkommande barnen. Navet är den Second Hand-butik och mötesplats som lokalföreningen Malung–Sälen driver mitt i samhället.

Butiken säljer kläder billigt till alla som vill köpa. Men den är framförallt viktig för asylsökande som kan få kläder för en rimlig peng. Samtidigt är butiken en mötespunkt där man kan komma in och få hjälp med olika saker eller bara träffas och prata lite och därmed komma ifrån den annars ganska påvra och trånga miljö man som asylsökande ofta tvingas leva i. Det är också många andra Malungsbor som kommer dit. På det sättet är butiken en välbesökt mötespunkt i samhället.

Lekhörna

Extra uppskattad är den lekhörna som finns i butiken där barnen kan vara en stund medan föräldrarna dricker kaffe och pratar med volontärerna. Lokalföreningen har fått stöd av Ikea som skänkt leksaker och möbler till lekhörnan.

Ordförande Margaretha Enders berättar att det är 17 volontärer som jobbar i butiken. Men att det sammanlagt finns cirka 40 volontärer i Malung. Rädda Barnen har många verksamheter i Malung utöver butiken, de flesta med fokus på de asylsökande familjerna.

Cykelkurs

Det har varit cykelkurs för kvinnor, språkcaféer, en studiecirkel i handarbete för asylsökande, läxhjälp. De har dessutom delat ut ryggsäckar till barnen på alla asylboenden i kommunen, haft projektet Språkvän och diverse barnaktiviteter för asylsökande barn för att nämna några.

Om ni vill läsa mer om vad lokalföreningen gör, titta gärna på Rädda Barnen Malung-Sälens Facebooksida.