Barnens liv hotas av svält

Torkan i Somalia

Uteblivna regn har orsakat extrem torka i Somalia och risken för en större svältkatastrof är överhängande. Vi trappar upp hjälpinsatserna för att rädda barns liv och förhindra en lika svår katastrof som den 2011.

Brist på mat och vatten

Klimatfenomenet El Niño's ovanliga styrka är orsaken till flera uteblivna regnperioder som lett till svår torka och akut vattenbrist i landet. Det har haft förödande effekter på betesmarker, skördar och fått priset på mat och vatten att rusa. Tre fjärdedelar av landets boskapsdjur har svultit ihjäl och skördarna har minskat med 75%. Priset för vatten har tredubblats.

Barnen drabbas hårt

Situationen är särskilt svår i de självstyrande delarna Somaliland och Puntland i norra Somalia, där tusentals familjer har tvingats lämna sina hem för att ta sig till områden med bättre tillgång till förnödenheter och hälsovård.

–  Jag märkte att Dahir* blev svagare och fick svårt att andas. Jag äter inte tillräckligt själv så jag har svårt att amma honom, säger Weris, mamma till sex månader gamla Dahir. Vanligtvis ger jag honom komjölk, men det finns ingen mjölk på marknaden längre. När han blev så svag att han vägrade ta bröstmjölk förvärrades hans tillstånd drastiskt. Då bestämde jag mig för att ta honom till sjukhuset, fortsätter hon.

Weris tog Dahir till Rädda Barnens klinik på Borama sjukhuset, där vi ger livräddande behandling till barn som drabbats  av akut undernäring. Hans tillstånd är fortfarande kritiskt. 

Vi ökar hjälpinsatserna för att rädda liv

För att undvika en  lika svår svältkatastrof som 2011 måste vi agera nu. Då dog uppemot en kvarts miljon människor till följd av svält, av dem var 130 000 barn under fem år. Det hade kunnat förhindras med tidiga insatser.

Vi trappar upp våra hjälpinsater för  barnen och familjerna i Somalia, där vi bland annat distribuerar mat och vatten, driver hälso- och mödravårdskliniker och bygger barnvanliga platser för familjer som tvingats lämna sina hem.