Vi är på plats, men mer hjälp behövs

Rohingyernas barn

350 000 barn har hittills flytt över gränsen från Burma till Bangladesh och lever nu i tillfälliga flyktingläger. Över 2 500 av dem är där utan sina föräldrar. Vi är på plats och arbetar bland annat med att återförena barn med sina familjer, ge dem trygghet och skydd, en plats att leka på och tak över huvudet.

Läget är akut. I norra Rakine i Burma bränns rohingyernas byar, barn har blivit beskjutna och många har sett sina familjemedlemmar dödas. Många av de familjer som lyckats fly har samlats i överfulla läger i Cox's Bazar i Bangladesh. De har fått lämna precis allt och lever nu i regn och lera, utan tillgång till rent vatten eller sjukvård.

https://youtu.be/RMPwcAq2Ka4

SWISHA till 900 6008 och märk din gåva med AKUT

Många barn har kommit ifrån sina familjer

De barn som kommit ensamma riskerar att råka ut för våld, övergrepp eller trafficking. Fortsätter det så här så uppskattar Rädda Barnen att det kommer att finnas omkring 660 000 barn i flyktinglägret vid slutet av året.

Det här har Rädda Barnen gjort hittils för rohingyerna

Behoven av hjälp ökar hela tiden, vi gör allt vi kan för att nå fram till barnen som behöver oss mest.

  • Öppnat 41 barnvänliga områden där vi ger barnen lugn, skydd och ett avbrott från den kaotiska tillvaron i flyktinglägret.
  • Delat ut hygienpaket till drygt 23 547 barnfamiljer.
  • Delat ut matpaket till 46 702 familjer och därigenom nått 117 061 barn.
  • Delat ut kökspaket till 21 640 barnfamiljer.
  • Öppnat nio hälsoklubbar för att förebygga en akut kris som kan uppstå om vattenburna sjukdomar som kolera sprider sig i de trånga, leriga lägren med dålig möjlighet att sköta hygien.
  • Hjälpt över 2 391 barn som kommit ensamma till Bangladesh med mat, kläder och tillgång till våra säkra platser där de får psykosocialt stöd och hjälp att hitta sina anhöriga.

Rädda Barnen har arbetat  i Bangladesh sedan 1970 och i Cox's Bazar sedan 2012. Tillsammans med andra hjälporganisationer på plats gör allt vi kan för barnen, men det behövs mer hjälp nu. Barnen kan inte vänta.

SWISHA till 900 6008 och märk din gåva med AKUT