Vi finns på plats för barnen

Jordbävningen i Mexiko

Den kraftiga jordbävningen som drabbat Mexiko har hittills lämnat över 200 dödsoffer, hemlösa familjer och kollapsade byggnader efter sig. Vi finns på plats för att skydda barnen och rädda liv.

Just nu söker Mexikanska myndigheter desperat efter överlevare. Många saknas fortfarande, flera elever är instängda i totalkollapsade skolor.

Många av barnen som överlevt har sett sina vänner och släktingar dödas. Ännu fler har sett sina hem och skolor totalförstöras. Flera av barnen har kommit ifrån sina familjer i kaoset. När en skola kollapsade dödades 21 barn av rasmassorna.

Vi är på plats i Mexiko för att skydda de barn och familjer som drabbats hårdast av jordbävningen. Just nu kraftsamlar vi för att kunna möta det enorma behovet av hjälp.

Vad gör Rädda Barnen för barnen som drabbats av jordbävningen i Mexiko?

• Vi öppnar trygga platser för barnen som drabbats, med psykosocialt stöd och en plats att leka på.
• Vi ser till att det finns rent vatten och möjlighet att sköta sin hygien för att hindra spridning av sjukdomar.
• Vi ger skydd och tak över huvudet till familjer som har förlorat sina hem.
• Vi erbjuder tillfällig skolgång för de barn som står utan skola.
• Vi arbetar just nu för att nå ut med nödhjälp till 40 000 människor, 12 000 av dem är barn.

Är du med?

Vårt viktiga arbete för barnen är helt beroende av din och andras vilja att hjälpa till. Ju fler vi är, desto fler barn kan vi hjälpa. Som månadsgivare ger du pengar regelbundet varje månad. Är du inte redan månadsgivare kan du snabbt och enkelt anmäla dig här.