Tre effektiva metoder för att skydda barn i krig och katastrof

I Syrien, Jemen, Kongo-Kinshasa och många andra platser runt om i världen pågår just nu krig och konflikter där barnen lever i en extrem osäker och farlig situation. De behöver inte bara mat, vatten och tak över huvudet, utan också skydd mot våld och övergrepp.

Barn drabbas alltid hårdast i katastrofsituationer. För att förhindra att de bli utsatta för människohandel eller andra övergrepp kämpar vi för att de ska skyddas och få vara trygga.

1. Vi startar trygga barnvänliga platser i flyktingläger

Ända sedan andra världskriget har vi byggt upp säkra lekplatser för barn i konfliktområden, vilket liknar det vi idag kallar barnvänliga platser. Här får barnen leka, träffa kompisar, fortsätta lära sig läsa och tillgång till psykosocialt stöd. Det hjälper barnen att hantera det som sker omkring dem och kan skydda dem från att bli utsatta för övergrepp i flyktinglägret eller bli offer för människohandel.

2. Vi återförenar barn som tappat bort sin familj

Barn som inte har föräldrarnas eller anhörigas omsorg är extra utsatta. De kan plockas upp av vuxna som vill dem illa. Vi prioriterar att söka upp ensamma barn i flyktinglägren för att ta dem till säkra dygnet-runt-öppna center där de få bo, sova och äta samtidigt som vi letar efter anhöriga.

3. Vi kämpar för att barn inte ska rekryteras som barnsoldater

Barn som blivit rekryterade som soldater får hjälp ut ur våldet. Vi hjälper dem att återförenas med sin familj och ser till att de får psykosocialt och ekonomiskt stöd. Vi rustar också lokalsamhället för att de själva ska kunna bygga upp skyddsnätet runt barnet.

Vi var med och drev igenom att det år 2002 blev förbjudet att rekrytera barn under 18 år till väpnade konflikter. Men det finns fortfarande länder som tillåter barnsoldater. Vi fortsätter kämpa tills inget barn i hela världen utnyttjas som soldat.

Det är du som gör det möjligt

Tack vare alla fantastiska människor som bidrar med pengar och engagemang kan vi fortsätta skydda barn i krig och katastrof och påverka makthavare att också göra det. Vill du också vara med och kämpa för barns rätt till en trygg barndom? Bli månadsgivare idag!