Barnen på Restad Gård har byggt upp en inneboende styrka

Såpbubblor Restad gård

Adnan tar emot oss på Restad Gård, Sveriges största asylboende. Han är full av kraft och beslutsamhet. Han pratar fort, nästan snubblar fram på orden, för han har så mycket att berätta.

Adnan kom själv som flykting till Sverige i slutet av 2014 och hamnade så småningom på Restad Gård – Sveriges största asylboende. Här bodde 1 500 människor samtidigt när flyktingsituationen var som mest kritisk.

När Adnan kom till Restad Gård såg han hur ögonen lyste på människor när de anlände till Sverige. De hade överlevt krig och flykt och ville inget hellre än att börja sina nya liv och bidra till det nya landet. Men efter månader och ibland år av väntan på att livet skulle börja, utan arbete eller andra aktiviteter, såg han hur ljuset i deras blick slocknade. 

– Att vänta på att få sitt asylbesked tar oftast lång tid. Och att vänta i sysslolöshet är förödande, säger Adnan. Det leder till desperation och depression – bland både barn och deras föräldrar.

Adnan engagerade sig först i lokalföreningen i Vänersborg. Tillsammans med några andra boende startade han organisationen Support Group och blev senare också anställd av Rädda Barnen.

Adnan Restad gård
Adnan på Restad gård i Vänersborg.

Barnen på Restad Gård

Det finns många eldsjälar bland de boende på Restad Gård som arbetat hårt med att förbättra barnens tillvaro. Olga, en danslärarinna från flytt Syrien, är en av dessa. Hon har arbetat på volontär basis varje dag i tre år och tack vare henne har 540 barn på asylboendet fått delta i dans- och akrobatikklasser.

Adnan berättar att Olgas insats har betytt otroligt mycket för barnen. Förutom att de fått röra på sig och undervisas i dans, har barnen lärt sig att ta hand om varandra. De har blivit som syskon och när någon av dem behöver hjälp, finns det alltid någon som ställer upp. Vänskapen har stått sig stark även efter det att vissa av barnen flyttat ifrån asylboendet.

Adnan beskriver hur barn som är födda och uppväxta i Sverige allt som oftast har ett nätverk omkring sig som fungerar som ett socialt skyddsnät. Nyanlända barn däremot, befinner sig ofta i en mycket mer utsatt och ensam situation. De har tvingats lämna sina hem, sin släkt och andra viktiga vuxna i deras omgivning, som tidigare vakat över dem. Deras föräldrar är ofta oroliga och deprimerade på grund av familjens ovissa framtid och de har av naturliga skäl svårt att navigera i det nya samhället. Barnen riskerar att utsättas för övergrepp utan att någon upptäcker det och många av dem lider av psykosocial ohälsa.

På Restad Gård däremot, upplever Adnan att barnen är motståndskraftiga och starka. Särskilt om man jämför med barn på andra asylboenden, menar Adnan, som varit runt på många av regionens asylboenden.

– På Restad Gård är barnen starka, lugna och psykosocialt stabila. De vet att de inte är ensamma och de upplever att de har möjligheter. 

Här har Rädda Barnen tillsammans med andra ideella organisationer och inte minst Support Group, arbetat aktivt med att skapa en trygg och meningsfull miljö för barnen och deras föräldrar. Dagarna består inte bara av oro, väntan och sysslolöshet. Istället använder man tiden till något meningsfullt. Det skapar ett lugn och en tillfredställelse som kan fungera som ett motgift mot den depression och frustration som den långa asylprocessen riskerar att skapa.

– På andra asylboenden där barnen levt i sysslolöshet under två år, är de ofta vilda och svåra att få kontakt med. De mår inte sällan psykiskt dåligt och vi får många rapporter om barn som har utsatts för övergrepp, säger Adnan.

Flera skyddande lager runt barnen ger ordentlig trygghet

– Vi vet att vi måste arbeta med alla lager kring barnen för att de ska bli trygga; barnen själva, familjen, men också andra vuxna i barnens närhet. En miljö med unga, frustrerade män är till exempel inte den bästa för barnen.

– Målet är att de boendes egen organisation så småningom ska klara sig helt utan vår inblandning, så att vi kan sprida modellen vidare till fler asylboende. Och än så länge har det gått över förväntan. Restad Gård är i stort sett helt självgående. Organisationen leds av en kvinna som flytt ensam med sina två små barn till Sverige – Inam.

Vi är överlevare

– Majoriteten av de myndigheter och organisationer som arbetar med nyanlända familjer har de bästa intentioner. Men de glömmer nästan alltid att involvera människorna det handlar om. Vi som kommer hit är överlevare och vi har så mycket kraft och kunskap med oss. Vi är experter inom så många ämnen och branscher. Och inte minst, vi är experter på vår egen situation. Vi vet vad vi behöver hjälp med för att komma på fötter och för att så småningom kunna bli aktiva medborgare som bidrar till samhället, säger Adnan. Bjud in oss i samtal och planering av insatser. Det kan låta självklart, men det är långt ifrån självklart.

– Familjer berättar för mig att allt de vill är att få tillbaka sina liv - inget extraordinärt - bara en normal tillvaro. De vill vakna upp på morgonen och gå till jobbet och skolan, känna hopp och slippa oro, säger Adnan.