Rädda Barnens seminarier och aktiviteter vi deltar i under Almedalen

Almedalen 2018

Är du intresserad av barnrättsfrågor och ska till Almedalsveckan? Här hittar du alla seminarier vi arrangerar själva och tillsammans med andra.

Is Artificial Intelligence the key to human rights and, ultimately, children’s rights?

How is AI, big data and machine-learning technology changing how Human Rights and Children's Rights are measured, and how will this promote even more sustainable investment and affect companies?

Arrangör: Rädda Barnen, Arabesque
Tid och plats: 2/7 2018 08:00 - 08:45, Donnersgatan 6 Sverige i Världen . 

Almedalsprogrammet

EUs nya asyllagstiftning ur ett rättssäkerhetsperspektiv

EUs migrationslagstiftning är under förhandling. Ett komplext pussel av lagtexter som kräver gedigen beredning. Rättsanalyser visar på rättssäkerhetsbrister och förslag i strid med Flykting- och Barnkonventionen. Är lagförslagen och de snabba förhandlingarna ändamålsenliga och rättssäkra?

Arrangör: Rädda Barnen, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
Tid och plats: 2/7 2018 09:00 - 09:45, Strandvägen, H522 (Europahusets paviljong mittemot Kallis)

Almedalsprogrammet

Barns rättigheter och företags ansvar för antikorruption – hur hänger det ihop?

Studier visar att korruption och mänskliga rättigheter är starkt kopplade till varandra. Korruption hämmar barns tillgång till bland annat rent vatten, sjukvård och utbildning. Men hur kan företag genom sitt antikorruptionsarbete bidra till barns rättigheter?

Arrangör: Institutet Mot Mutor, Rädda Barnen
Tid och plats: 3/7 2018 17:00 - 17:45, Donnersgatan 6 (Sverige i Världen)

Almedalsprogrammet

Barns situation i väpnade konflikter – hur ökar vi barns deltagande i internationella forum?

Som en del av Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd har man träffat barn i olika länder som delar med sig av hur det är att leva i väpnade konflikter. Hur kan vi öka barns deltagande och inflytande på den internationella scenen?

Arrangör: Rädda Barnen
Tid och plats: 4/7 2018 08:00 - 08:45, Donnersgatan 6 (Sverige i Världen)

Almedalsprogrammet

Så kan barns rättigheter hjälpa ditt företag till ökad social hållbarhet och affärsnytta

När företag ska anta utmaningen som Agenda 2030 satt upp står social hållbarhet högt på listan. Hur kan barns rättigheter bidra till ditt företags hållbarhetsarbete?

Arrangör: Dagens industri, Rädda barnen
Tid och plats: 4/7 2018 09:00 - 10:00, Donners plats 2

Almedalsprogrammet

Återvändande- vilket ansvar har Sverige för barn som återvänder till Afghanistan?

Vilka skyddsmekanismer finns för barn i asyl/återvändandeprocess? Vad ser de själva behöver förbättras? Hur ser de på ansvaret och möjligheten att göra förbättringar och att följa upp barn som återvänder. Hur frivilligt är frivilligt återvändande till Afghanistan?

Arrangör: Rädda Barnen
Tid och plats: 5/7 2018 09:15 - 10:00, Tage Cervins gata 3C (Skandias Trädgård)

Almedalsprogrammet

Barn och väpnad konflikt - vad gör Sverige?

Idag påverkas 250 miljoner barn över hela världen av väpnade konflikter. Hur vill Sveriges regering och politiska partier arbeta för att stärka skyddet för barn i humanitära kontexter?

Arrangör: Rädda Barnen, UNICEF Sverige, Plan International
Tid och plats: 5/7 2018 12:00 - 12:45, Donnersgatan 6 (Sverige i Världen

Almedalsprogrammet

Var är barnet i barn- och ungdomspsykiatrin?

Att utsättas för våld under uppväxten kan leda till att barn får psykisk ohälsa. Då kan barnet behöva psykiatrisk behandling. Hur kan vi skapa en vård som ger barn och unga en kvalitativ, trygg och säker vård i rätt tid? En vård de enligt lag skall ha rätt till.

Arrangör: Rädda Barnen
Tid och plats: 5/7 2018 13:00 - 13:45, Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B (Skandias trädgård)

Almedalsprogrammet

Våld i socioekonomiskt utsatta områden – lyssna på barnen som växer upp där.

Finns det en annan problembeskrivning av socioekonomiskt utsatta områden än den som dominerar i media. Vad säger ungdomarna som bor där? Vågar politiker, tjänstemän och media gå bortom förenklingar i kommunikationen med medborgarna.

Arrangör: Rädda Barnen
Tid och plats: 5/7 2018 14:00 - 14:45, Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B, (Skandias trädgård)

Almedalsprogrammet

Säkrare internet för barn och unga – hur kan vi skapa det tillsammans?

Allt fler barn och unga använder idag internet som ett forum för kunskap och gemenskap. Men Internet är också en plats där barn utsätts för brott, trakasserier eller våld. Hur kan vi vuxna skapa en tryggare miljö för barn på internet och vilket ansvar har företagen som leder de sociala plattformarna.

Arrangör: Rädda Barnen
Tid och plats: 5/7 2018 15:00 - 15:45, Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B, (Skandias trädgård)

Almedalsprogrammet

Seeing red - access to comprehensive sexuality education in narrow democratic spaces. 

Sexuality education is a right embodied in international treaties and conventions, but it remains contested and youth suffer the consequences. How can we ensure access in narrow democratic spaces? What are examples of good practice?

Arrangör: Svenska kyrkan, Rädda Barnen, RFSU
Tid och plats: 5/7 2018 16:00 - 16:45, Donnersgatan 6, (Sverige i världen – scenen)

Almedalsprogrammet