Elizabeth och hennes mamma tvingades fly från El Salvador

EN karavan med människor vandrar genom Mexiko.

Just nu vandrar en karavan med människor från Centralamerika genom Mexiko. De flyr från brutalt gängvåld och en utbredd fattigdom. Målet är att ta sig till USA. Elizabeth och hennes mamma är två av dem som tvingats ut på den livsfarliga flykten.

– När gänget sa att de skulle kidnappa mig då tog mamma beslutet att vi skulle fly, berättar Elizabeth.

Elizabeth är 17 år och bor i en mindre stad i El Salvador. Egentligen kommer hon ifrån en annan del av landet, men där är det för farligt för henne. Där väntar gänget. 

Hotades på väg till skolan

För Elizabeth började det med att gängmedlemmar följde efter henne på väg till skolan. De sa att hon var tvungen att bli en av dem, ett hot som blivit verklighet för många unga flickor.

– Om en gängmedlem gillar en flicka då är hon i stor fara. Han kan göra vad han vill med henne och hennes familj. Om han dör, då ägs hon vidare av gänget. Det finns nästan inget skydd för de här flickorna, berättar Rosa Quintanilla som har jobbat för Rädda Barnen i El Salvador i fem år.

För farligt att stanna kvar

En dag var gänget hotfullare än vanligt. Det var då Elizabeths mamma bestämde sig – det var för farligt att stanna kvar. I all hast flydde Elizabeth med sin mamma och syster. Två gånger försökte de ta sig till USA. Båda gångerna misslyckades de.

Det är inte många som lyckas nå sina drömmars mål. Antingen deporteras de redan i Mexiko eller så tas de av, så fort de korsar gränsen till USA. 2016 satt 300 000 barn och unga från El Salvador, Guatemala och Honduras i förvar i USA eller Mexiko. 120 000 av dem hade rest ensamma.

Var med oss och kämpa för barnen dygnet runt!

Bli månadsgivare

Två kvinnor som jobbar hos Save the Children i El Salvador
Rosa och Jura jobbar för Rädda Barnen i El Salvador. I sitt arbete träffar de unga som tvingats fly från brutala gäng och en våldsam polis.

Fick hjälp att starta ett nytt liv

För Elizabeth tog resan slut redan i Mexiko. Hon deporterades tillbaka till EL Salvador och kom till ett mottagningscenter för unga. På en av centrets väggar sitter en affisch från Rädda Barnen som informerar unga migranter om deras rättigheter. Här har Elizabeth fått hjälp att starta ett nytt liv. Hon bor nu med familjen i en ny stad och har börjat i skolan igen.

Rädda Barnen har arbetat i El Salvador sedan 1979. Det våldsförebyggande arbetet och att stödja unga i migration är viktiga uppdrag, men vi arbetar även med att ge mammor och barn tillgång till bra och billig hälsovård och för att barn från förskoleåldern upp till tonåren ska få den utbildning de har rätt till. Närmare 20 procent av barnen går i dag inte i skolan.

Men att arbeta för barn rättigheter i El Salvador kan vara riskabelt.

– Vi stödjer unga som blivit utsatta av gängen olika sätt, men de känner till vilka vi är och att vi vet om sakerna de har gjort. Det kan skapa en oro bland personalen, säger Rosa som berättar att det har hänt att även Rädda Barnens personal har fått ta emot hot och tvingats gömma sig.

Elizabeth skymtar bakom en vägg för hon är rädd att visa sitt ansikte.
Elizabeth som tvingades fly från gängen har nu fått hjälp att starta ett nytt liv på en annan plats i El Salvador.

Våldet har eskalerat

Strider mellan rivaliserande gäng har plågat El Salvador under lång tid. Konflikten har spridit sig från städerna ut på landsbygden. Efter en bruten vapenvila för några år sedan valde regeringen i El Salvador en ny taktik mot gängen: mano dura, den hårda näven.

Våldet eskalerade och i kläm hamnade alla de ungdomar som försökte leva vanliga liv. 2015 var El Salvador det land i världen där flest dog av väpnat våld per invånare, näst efter Syrien. I takt med att morden ökade lämnade allt fler unga landet. Många flyr också inom landet, men det är svårt att gömma sig i El Salvador – ett land lika litet som Småland.

– Våldet är komplext och hårt. Jag träffade en pojke som hade gått med i ett gäng när han var åtta år gammal. Efter några år hade han mördat fyra personer, säger Rosa Quintanilla.

Det finns hopp – men förändring tar tid

Rosa tror att det går att stoppa våldet, men att det kommer ta tid. När våldet är ständigt närvarande är det viktigt med platser där barn kan känna sig trygga. I El Salvador och runt om i Centralamerika jobbar Rädda Barnen därför med att skapa sådana platser, bland annat genom konfliktförebyggande arbete i skolor.

Så här skyddar vi barn och unga i Centralamerika

  • Förhindrar att ungdomar ger sig ut på farliga flyktvägar, genom att ge dem bättre möjlighet att hitta en försörjning och utvecklas i sitt eget land.
  • Gör skolan till en trygg och säker plats för eleverna, genom fredsbyggande aktiviteter tillsammans med elever, lärare och föräldrar.
  • Skyddar kvinnor och ungdomar mot trafficking och människosmuggling.
  • Stärker och förbättrar de skyddssystem som finns för barn på flykt inom och mellan länder i Centralamerika.
  • Stärker skyddssystemen för barn som deporteras till sina hemländer.

Var med oss och kämpa för barnen dygnet runt!

Bli månadsgivare