"Genom idéburen välfärd kan Rädda Barnen göra skillnad"

Göran Holmström arbetar på Sverigeprogrammet som projektledare för idéburen välfärd. Han har bland annat tagit fram en förstudie om Rädda Barnens förutsättningar att arbeta med frågorna samt ett koncept för att arbeta i grundskolan. Han anser att våra insatser behövs för att de barn som lever i störst utsatthet, ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Göran, vad är idéburen välfärd?

Med välfärd menar vi vanligtvis den vård, skola och omsorg som stat, kommuner och landsting/regioner ordnar och betalar. Om Rädda Barnen och andra organisationer går in och utför sådana verksamheter, då kan vi kalla det idéburen välfärd. Att den är idéburen innebär att det dels är en idéburen organisation inom civilsamhället som utför den, men också att den inte har vinstsyfte.

Vi har ju redan idag många direktstödjande verksamheter. Är det idéburen välfärd?

Nja, inte riktigt. Våra direktstödjande verksamheter ska ju nå de mest utsatta barnen. Och det är sannolikt i liknande direktstödjande verksamheter som vi kan utveckla välfärdsverksamheter inom utbildning, omsorg och vård. Skillnaden är att vi som aktör inom idéburen välfärd utför något som det offentliga beställer. Något vi troligen kommer att göra bättre än andra aktörer eftersom vi känner våra målgruppers behov och rättigheter.

Det är ju inte vinstsyftet som är poängen för Rädda Barnen. Så vad är poängen?

Vi slår två flugor i en smäll. Det ena, vilket är grundläggande, är att Rädda Barnen vill stärka välfärden och utvecklingsmöjligheterna för de mest utsatta barnen i samhället. Så att de får sina rättigheter tillgodosedda. Det är alltså ett barnrättsarbete. Det andra handlar om att vi förstärker vårt påverkansarbete. Utifrån de barn vi möter i verksamheterna kan vi dra slutsatser om barns behov och rättigheter och omvandla det till påverkan. Den som gör, har också en röst.

Vill du veta mer?

Intresserad av att veta mer om idéburen välfärd? Klicka här för att läsa mer och för att se informationsfilmen!