Mammas trygga hjärtslag hjälper Shepard att överleva

När Ester födde sin lille son vägde han mindre än 1,5 kilo. Han kom alldeles för tidigt och hon trodde inte han skulle överleva. Men tack vare Kängurumetoden finns det gott hopp om att kommer att klara sig bra.

Ester och lille Shepard bor i Malawi. Ett land, som trots hög fattigdom, lyckats minska barnadödligheten för barn under fem år med 40 procent på bara ett decennium. Men fortfarande föds 18 procent av barnen i Malawi alldeles för tidigt. Och för de här minsta och mest sårbara barnen är dödligheten mycket hög. Därför arbetar vi med landets hälsomyndigheter för att sprida kunskap om den så kallade kängurumetoden. En enkel, naturlig och kostnadseffektiv metod som räddar tusentals barn till livet varje år.

Kängurumetoden, istället för kuvös

Idén är lika enkel som genialisk. Det nyfödda lilla barnet sveps in med tyg mot sin mammas bröst och får sedan vara där. Hud mot hud, dygnet runt tills barnet uppnått en normal och stabil vikt. Mammans kroppstemperatur hjälper barnet att reglera sin egen temperatur samtidigt som hennes lugna, trygga hjärtslag minskar den stress det innebär för kroppen att ha fötts för tidigt.

Närheten och ögonkontakten har också stor betydelse för den så viktiga anknytningen mellan mamman och barnet och bidrar till att mjölkproduktionen och amningen lättare kommer igång.

Är du inte redan månadsgivare? Bli det enkelt här!

Bli månadsgivare

Vi räddar 32 000 liv varje år, bara i Malawi

Projektledare Lydia Chitembo som arbetar för Rädda Barnen i Malawi säger att hon inte nog kan hylla kängurumetoden. Det har snart gått 20 år sedan den prövades för första gången i landet. Idag används den vid alla större sjukhus och räddar cirka 32 000 barn till livet varje år, bara i Malawi.

Målet nu är att sprida metoden även till hälso- och mödravårdscentraler runt om i landet, men också till andra länder som exempelvis Tanzania, Bangladesh och Rwanda.

Känguruavdelningen – en succé!

För Ester och Shepard som befinner sig på Queen Elizabeth sjukhuset i Blantyre, kommer det säkert att gå bra. Här har man satt upp en speciell "Känguruavdelning" för att hjälpa mammor som behöver lära sig metoden, och numera överlever nio av tio för tidigt födda barn vid sjukhuset.

Det är inte ovanligt att metoden används även i rika delar av världen. Men här i Malawi, där bristen på kuvöser och avancerad vård är stor, är den en förutsättning för att de allra minsta barnen ska kunna överleva.

Kängurumetoden kan även praktiseras av mammor som fått lämna sjukhuset. Det är viktigt eftersom den även visat sig förebygga infektioner hos för tidigt födda barn. I ett land som Malawi kan en lunginflammation snabbt bli livshotande för den som är liten och bor långt ifrån närmsta sjukhus.

Det är du som gör det möjligt!

Som månadsgivare är du med oss varje dag och räddar barns liv. Om du inte redan är med – bli månadsgivare idag! 

Är du inte redan månadsgivare? Bli det enkelt här!

Bli månadsgivare