Maskingevär. Bomb. Taggtråd.

Det finns ord som är så obarmhärtiga att barn aldrig borde behöva lära sig deras innebörd.

Fler barn än någonsin tidigare lever nu i en krigszon. Minst 357 miljoner, eller vart sjätte barn, befinner sig i områden där plötsliga skottsalvor och granatexplosioner förvandlar deras vardag till ett omänskligt lidande.

Vår nya rapport War on children, är alarmerande. Antalet barn som drabbas av krig och konflikter har ökat med 75 procent sedan 90-talets början Från 2010, och framåt, har antalet barn som dödats eller lemlästats ökat med 300 procent. Händelser, där parter i konflikter nekat humanitärt bistånd till barn har också ökat lavinartat med ofattbara 1500 procent.

Swisha en gåva till 900 6008 och hjälp oss ta hand om fler barn.

Miljoner barn växer upp i krig och konflikt

Från Syrien till södra Sudan, Jemen till Demokratiska Republiken Kongo är barn fångade i våld och förödelse. Vi ser allt oftare hur hem, skolor och sjukhus bombas och attackeras, trots att samtliga stridande parter är skyldiga att skydda barn mot våld och övergrepp i konflikter.

En barndom inte går i repris. Barn är alltid de första och sista offren i en väpnad konflikt. Konsekvenserna är omedelbara och de trauman som barnet upplever riskerar att följa med dem, ända in i vuxenlivet.

Swisha en gåva till 900 6008 och hjälp oss ta hand om fler barn.

Det här gör Rädda Barnen

Vi arbetar dygnet runt för att skydda barn i krig och konfliktområden. Vi ser till att de får mat, vatten, sjukvård, mediciner, funktionshjälpmedel och skolundervisning. Vi sätter upp barnvänliga platser, ger psykosocialt stöd, återförenar familjer och rehabiliterar barn som rekryterats som soldater.

Men, det mest effektiva sättet att skydda barn från krigets fasor är att förebygga krig. Vi arbetar därför med regeringar och makthavare för att de ska investera i fredsbevarande åtgärder och utbilda militära styrkor om hur barn kan hållas säkra i konflikt.

Vi kämpar för att stater och grupper ska förbinda sig att undvika explosiva vapen i befolkade områden, för att internationella lagar ska följas och för ett starkare rättssystem som behandlar barns rättigheter i konflikt.

Vi är också pådrivande för att barns framtid och bästa ska prioriteras när samhällen och länders återuppbyggs efter en konflikt. Vi kan inte stoppa krig – men tillsammans kan vi ta hand om barnen. Vart sjätte barn behöver oss och dig mer än någonsin. Swisha din gåva nu till 900 6008.