Delta i valkampanjen

#röstamermänskligt

Vi vill uppmuntra alla lokalföreningar och distrikt att delta i valkampanjen #röstamermänskligt.

Tidigare i sommar släppte vi som Rädda Barnen tillsammans med andra aktörer rapporten Mer gemensamt www.mergemensamt.se, deltagandet i #röstamermänskligt är en del i det arbetet.

Vi ser en ökad polarisering i samtalet kring politiska frågor, vi ser att grupper ställs mot grupper och att verkligheten beskrivs på ett alarmistiskt sätt av både politiker och i media. Detta vill vi arbeta emot, vi vill med Mer gemensamt skapa en grund för samtal och ökad kunskap och förståelse.

Syftet med #röstamermänskligt är inte att kampanja för eller emot ett särskilt parti, utan det handlar om att skapa samtal kring vad mänskliga rättigheter är, vad innebär barns rättigheter och varför är de viktiga?

Rent praktiskt går det till så att ni först tittar om det redan finns en byrå på er ort och då kontaktar ni dem och ansluter, finns det inte, så söker ni tillstånd för att stå på något centralt och bra ställe med en liten byrå (fysisk byrå eller ritad eller hur ni vill göra) och sedan bjuder ni in andra föreningar eller privatpersoner att delta. Just nu finns det 40 orter registrerade för att ha byråer.

Underlaget som finns bifogat är inte en lista av frågor för er att samtala om eller debattera för utan ska bara vara ett underlag om ni t ex får frågor kring vad Rädda Barnen tycker i en viss fråga. Det är mycket fokus på barns rättigheter inom migration, detta är ett av våra tre fokusområden som vi tror att det kan bli mest frågor kring.

Kampanjen handlar också mycket om att uppmuntra människor ATT rösta, informera personer som inte är medborgare men som har uppehållstillstånd om deras rätt att rösta i lokala val, uppmuntra människor att göra valtest om de är osäkra på vad de vill rösta på.

Mycket dialog förs numera på nätet, det här är en möjlighet att möta människor i verkligheten och lyssna på människors oro, frågor och förhoppningar. Det är ett bra sätt för er som lokalföreningar att få reda på vad människorna i din kommun tycker är viktiga frågor för barn.

Tryck gärna upp #röstamermänskligt t-shirtar, knappar, ta med er RB-vimpel, var synliga! Underlag för att trycka material för kampanjen finns på www.rostamermanskligt.se. Där finns också en samtalsguide kring vad man kan tänka på om man hamnar i samtal med någon som tycker väldigt annorlunda än en själv.

Vill ni trycka material kan det vara bra att gå ihop några föreningar, så blir det billigare!

Har ni frågor eller funderingar kring kampanjen kontakta projektledare sara.granath@rb.se eller info@rostamermanskligt.se, det finns info på hemsidan, men också på Facebook, där finns #röstamermänskligt Sverige, men också många lokala sidor.

Lycka till!

Läs underlaget här.