"Partnerskapet är en tydlig win-win som skapar affärsnytta"

Tre frågor till Yavar Saiady:

Yavar Saiady börjar som Key Account Manager på Rädda Barnens sektion för företagssamarbeten. Med sju års erfarenhet inom IT-branschen vill Yavar fortsätta skapa utvecklande och strategiska samarbeten, och uppnå resultat som bidrar till en bättre värld för barn.

Välkommen Yavar! Berätta om din nya roll på Rädda Barnen.

Jag ska tillsammans med företag skapa bättre förutsättningar för barn världen över. Aktörer inom näringslivet är mycket viktiga partners för oss, inte minst i det långsiktiga arbetet. På Rädda Barnen vill vi göra så mycket vi kan för barn, och vi har expertisen att göra det, men ett barns livsresa är lång och längs den vägen har företagen en viktig roll. Alltfler företag strävar, precis som vi, mot att uppnå målen i Agenda 2030, och möjligheterna att göra gemensam sak i denna strävan är många. Min uppgift är att skapa samarbeten med företag, så att vi tillsammans med andra organisationer, företag, kommuner och civilsamhället kan uppnå verkliga resultat för barn.

Samarbetet med IKEA Sverige är ett intressant exempel på hur långsiktighet i partnerskap kan leda till fantastiska resultat för barn och även för IKEA Sverige som företag. Man jobbar såväl lokalt som nationellt, och det är tydligt att arbetet sker utifrån ett starkt partnerskap snarare än på projektbasis.

Vad har du för bakgrund?

Jag har jobbat sju år inom IT och försäljning, där jag fokuserat på att i samarbete med kunderna hjälpa dem att uppnå så bra resultat som möjligt. I min roll på Rädda Barnen kommer jag ha ett ännu tydligare partnerskapsfokus, där tyngdpunkten ligger på hur vi tillsammans kan stötta barn på bästa sätt. Det handlar om att skapa ett bättre samhälle och godare förutsättningar för fler barn att ha ett bra liv, samtidigt som företagen gör nytta på ett sätt som känns meningsfullt för dem. Här finns en tydlig win-win där barnrättsfrågorna stärker företagets affär.

Vad händer härnäst?

Vi söker företag som vill göra samhällsnytta på riktigt, som verkligen VILL! Jag jobbar just nu med att utveckla samarbetsmöjligheter kring vår verksamhet för barn i Sverige. Inom satsningen På Lika Villkor samlar vi aktörer inom näringslivet, akademi, myndigheter och aktörer i civilsamhället, för att lösa gemensamma samhällsutmaningar som rör barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Än så länge har vi verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge, men jag jobbar nu för att utveckla motsvarande verksamhet i Östergötland. Företag som vill göra verklig skillnad för barn och unga, inte minst lokalt i Östergötland, är alltså varmt välkomna att höra av sig!

Intresserad av att veta mer om hur ditt företag kan samarbeta med Rädda Barnen? Kontakta Yavar Saiady här.