Världens Barn 2018

Tack vare Världens Barn kan vi fortsätta arbeta för barns rättigheter i västra Afrika. Du kan engagera dig i kampanjen på många olika sätt - exempelvis genom att ge en gåva, starta en digital insamling eller följa den direktsända galan 5 oktober i SVT1!

En del av pengarna som samlas in genom Världens Barn går till Rädda Barnens projekt i några av Gambias och Senegals mest utsatta områden, där fysisk bestraffning av barn är vanligt förekommande. Målet är att alla barn, i enlighet med Barnkonventionen, ska få växa upp i en miljö fri från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld - inklusive fysisk och förnedrande bestraffning, barnäktenskap och tidig graviditet.

Världens Barn är en gemensam insamlingskampanj och ett samarbete mellan Radiohjälpen och 14 humanitära organisationer, SVT, Sveriges Radio P4 samt ett stort antal skolor, föreningar och privatpersoner runt om i landet.

Förra året var vi uppskattningsvis 45 000 frivilliga som tillsammans med SVT och Sveriges Radio P4 samlade in fantastiska 80 miljoner kronor i förra årets kampanj. Stort tack till alla som var med och bidrog!

Detta gör vi

Rädda Barnen arbetar på flera nivåer för att få till stånd förändring i barns liv och för att barns rättigheter ska uppfyllas. På nationell nivå arbetar projektet för att påverka lagstiftning och hur lagar implementeras; i Senegal för att stärka barns skydd mot våld genom framtagandet av en lag som specifikt behandlar barns rättigheter i samhället (Childrens Act) och i Gambia för en effektiv implementering av lagen mot könsstympning, som antogs 2015.

Särskilt fokus ligger på att stärka kapacitet på lokal nivå hos nyckelpersoner för barn, till exempel föräldrar, lärare och socialarbetare, för att förebygga våld och för att ge barn som utsätts för våld den hjälp de behöver. Föräldrar och lärare får lära sig hur man uppfostrar och utbildar barn med metoder som bygger på barns utveckling, och hur man bygger relationer baserade på tillit och respekt. 

Vill du engagera dig i Världens Barn?

Läs mer

En annan viktig del i arbetet är att utbilda och stärka barnrättskommittéer i byarna. Dessa sprider kunskap om olika typer av våld mot barn, särskilt sexuellt våld och könsstympning, och agerar när barn utsätts. Barns deltagande och stärkandet av barnledda organisationer är centralt för Rädda Barnens arbete i Gambia och Senegal. Genom att stärka barns kunskap om sina rättigheter stärks även deras självförtroende, ledarskaps- och påverkansförmåga. De får bättre möjligheter att både skydda sig själva mot våld och att aktivt öka medvetenheten om våld i samhället.

Ge en gåva och följ insamlingen!

Du kan ge en gåva till Världens Barn och Radiohjälpen via Swish: nummer 90 1950 6, ange BARN.

Startskottet på Världens Barn-veckan i TV går fredag 28 september i SVT1. Missa inte den direktsända galan 5 oktober i SVT1!

Läs mer om hur du kan engagera dig

Det finns många sätt att vara med i kampanjen. Du kan till exempel anordna en konsert, skramla med bössa, sälja hembakt eller starta en egen digital insamling. Här hittar du mer information.