Inbjudan till panelsamtal och lansering av rapporten "Välfärd, inte för alla"

Vad krävs för att den ekonomiska familjepolitiken ska nå de mest utsatta barnfamiljerna? Välkommen på panelsamtal 4 juni 2019.

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt att växa upp med en skälig levnadsstandard och rätt till social trygghet genom socialförsäkringar. I rapporten Välfärd, inte för alla 2019, en uppföljning av den tidigare rapporten från 2011 med samma namn, redogör vi för betydelsen av den ekonomiska familjepolitiken för familjer i Sverige.

I vilken utsträckning bidrar exempelvis barnbidraget, föräldraförsäkringen, bostadsbidraget och underhållsstödet till att minska den ekonomiska utsattheten och de ekonomiska skillnaderna mellan familjer?

Seminariet utgår från frågeställningen om vad som krävs för att den ekonomiska familjepolitiken ska nå de mest ekonomiskt utsatta barnfamiljerna. Vi analyserar både förskjutningen i synen på bidrag som sker och faktiska förändringar inom befintliga system.

Vi inleder med en presentation av rapportens resultat följt av ett samtal kring hur väl Sverige lever upp till Barnkonventionen samt vilka reformer och förändringar som krävs framåt.

Varmt välkommen!

Inbjudan till "Välfärd, inte för alla"

Datum och tid
4 juni, kl. 8.30–9.30 (kaffe och frukostmacka från 8.00)

Medverkande
• Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö Universitet och författare till rapporten.

• Åsa Björkmarker Karlsson, regeringens utredare med uppdrag att öka träffsäkerheten och minska skuldsättningen inom bostadsbidrag och underhållsstöd.

• Tove Samzelius, rådgivare socioekonomisk utsatthet Rädda Barnen samt doktorand vid Malmö universitet

Plats
Rädda Barnens huvudkontor, Gustavslundsvägen 141, StockholmAnmälan: görs till madeleine.fridh@rb.se senast 31 maj.