Stopp! Min kropp! - Nytt skolmaterial

Stopp min kropp nytt material

Under hösten kommer vi att lansera ett nytt skolmaterial ”Stopp! Min kropp!” i lågstadiet. 2013 producerade Rädda Barnen informationsmaterialet ”Stopp min kropp” som är en vägledning kring hur vuxna kan prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp.

 Materialet gick att ladda ner som en PDF-fil och fick en enorm spridning i landet. Materialet har haft fortsatt spridning och inte minst under ”Me too”-rörelsens engagemang i frågan. Vägledningen kommer tryckas upp med några få innehållsmässiga justeringar och när den nya versionen är helt klar kommer den att ersätta tidigare versionen i webbshop och som nedladdningsbar PDF-fil som tidigare.

Centrum har fått förfrågningar

Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling har under åren fått många förfrågningar från skolor som vill arbeta med ovanstående områden på sina arbetsplatser och det finns också skolor som utformat egna sätt att jobba med det. Både Barnkonventionen och den svenska läroplanen slår fast barns rätt tull stöd och hjälp i frågor som rör kroppen, integritet och övergrepp.

Vi vill stötta skolorna i detta arbete och för att materialet ska användas på det sätt Rädda Barnen avser så har det tagits fram ett material som skolor i hela landet kan använda för att prata med barn om kroppen och gränser. I januari 2019 fick Rädda Barnen, via skolverket, riktade för att arbeta fram ett sådant skolmaterial. Materialet utgår från fem olika teman och till var och ett finns en animerad film, frågekort, faktakort och aktivitetskort. Det är alltså både filmer, fysisk kortlåda och en handledning. Materialet är tänkt att vara användbart och tydligt för skolpersonal och samtidigt lärorikt och spännande för barnen.

Lansering under hösten

Skolmaterialet kommer att lanseras under hösten 2019 och det kommer att ske på lite olika sätt. Bland annat kommer det runtom i Sverige att arrangeras spridningsseminarier för personal som på något vis arbetar med lågstadieelever. De områden som materialet bygger på kan vara svåra men viktiga och vi behöver prata med barn om dessa. Vår förhoppning är att det ska uppstå ett stort intresse för materialet och ska försöka få utrymme i olika medier.

Det är bra om så många som möjligt känner till det här materialet för då kan vi nå fler och i det arbetet är alla som arbetar i Rädda Barnen, medlemmar, aktiva och personal lika viktiga. Det kommer framöver att ske ett arbete med hur Rädda Barnen fortsättningsvis kan jobba för att etablera materialet och mer om hur du som ideellt aktiv kan använda materialet på lokal ort kommer att komma.