Var med oss i Världens Barn-kampanjen 2019!

Tack vare Världens Barn kan vi arbeta för att barn och ungdomar i alla länder i Latinamerika ska få sina rättigheter uppfyllda. Du kan engagera dig i kampanjen på många olika sätt – exempelvis genom att anordna en konsert, skramla med bössa, sälja hembakt eller starta en egen digital insamling.

Världens Barn är en gemensam insamlingskampanj och ett samarbete mellan Radiohjälpen och 14 humanitära organisationer, SVT, Sveriges Radio P4 samt ett stort antal skolor, föreningar och privatpersoner runt om i landet. En del av pengarna från kampanjen går till Rädda Barnens arbete för att barn i Latinamerika ska få växa upp i trygghet, utan våld.

Våld mot barn är vanligt i Latinamerika. 2 av 3 barn under 15 år utsätts för fysiskt eller psykiskt våld i hemmet. Trots intensivt påverkansarbete är barnaga fortfarande lagligt i flera länder i regionen; endast 10 länder har helt förbjudit våld mot barn. Ökat gängvåld och fattigdom leder till att allt fler barn och unga migrerar ensamma från Centralamerika, utan en trygg vuxen. De här barnen är extra utsatta och riskerar att utsättas för olika former av våld.

Det här gör vi

Tillsammans med lokala partners i Venezuela, México, Peru, El Salvador, Honduras och Brasilien kämpar Rädda Barnen för att utrota alla former av våld mot barn, och skydda barn på flykt. Vi bedriver ett gediget påverkansarbete gentemot makthavare. Vi anordnar utbildningar för lärare, föräldrar och andra som möter barn i sin vardag, i alternativa metoder för att uppfostra och utbilda barn utan våld.

Vi arbetar med informationsspridning och driver påverkanskampanjer, ofta ledda av barn själva, för att ändra sociala normer som tolererar våld mot barn. För att stärka skyddet för barn i migration, verkar vi för att länder ska ha väletablerade system inom och även mellan länderna för att tillsammans skydda barnen vid gränserna.

Vill du engagera dig i Världens Barn?

Läs mer

Projektet har ett särskilt fokus på att stärka civilsamhället, däribland organisationer som barnen själva har byggt upp och leder. Barnen är de bästa experterna på sin situation och vi vill ge dem större möjligheter att organisera sig och påverka sin egen framtid. Ett exempel är Red Paz Mx, en ungdomsorganisation som bildats för att bekämpa våld mot barn och verka för fredliga samhällen. En medlem har ingått i Mexikos officiella delegation under FN:s årliga forum för hållbar utveckling i New York, där hon bland annat presenterat organisationens förslag för att eliminera våld mot barn.

Ge en gåva och följ insamlingen!

Du kan ge en gåva till Världens Barn och Radiohjälpen via Swish: nummer 90 1950 6, ange BARN.

Startskottet på Världens Barn-veckan i tv går fredag 27 september i SVT1. Missa inte den direktsända galan 4 oktober i SVT1!