Krigsförbrytelser mot barn ökar

Pojke

För tredje året i rad släpper Rädda Barnen rapporten Stop the War on Children. En internationell rapport om situationen för barn som lever i krig. Rapporten visar att krig och konflikter blir allt farligare för barn.

Barnen är de största offren i krig, och den grupp som löper störst risk att utsättas för krigsrelaterat våld. Sedan år 2005 har de allra grövsta förbrytelserna mot barn i krig ökat. Dessa är: mord och hot, rekrytering till väpnade grupper, kidnappning, sexuellt våld, attacker på skolor och sjukhus, samt att nekas till hjälp. Årets rapport visar också hur övergreppen drabbar flickor och pojkar olika.

"Förövarna måste ställas inför rätta"

– Vår rapport visar att dagens konflikter blir allt farligare för barn. Barn som lever i konfliktområden löper allt större risk att bli dödade, svårt skadade, våldtagna och rekryterade till väpnade grupper. Det är häpnadsväckande att ansvariga krigförande parter inte behöver står till svars för de brott de utfört mot barn, säger Lena Ingelstam, internationell chef för Rädda Barnen. 

– Sedan 2005 har över 95 000 barn dödats eller skadats svårt, och tiotusentals barn har kidnappats. Miljoner barn får inte utbildning eller den hälsovård de behöver, eftersom skolor och sjukhus attackeras och förstörs. Den meningslösa förstörelsen av barns liv kommer att fortsätta om inte alla regeringar och krigande parter agerar nu för att upprätthålla internationella lagar. Dessutom måste förövarna ställas inför rätta. 

Var med oss varje dag och skydda barn i krig och katastrofer!

Bli månadsgivare

415 miljoner barn lever i konflikt

Under 2018 bodde cirka 415 miljoner barn i ett konfliktdrabbat land eller region, vilket är en liten minskning från året innan. Samtidigt ökade antalet grova övergrepp mot barn. Antalet barn i krig som dödas, skadas, rekryteras, kidnappas, angrips sexuellt, eller får sin skola attackerad har därmed ökat.

Flickor riskerar i högre grad än pojkar att bli våldtagna, utsatta för annan typ av sexuella övergrepp eller tvingas till barnäktenskap. 87 procent av alla registrerade fall av sexuellt våld var mot flickor, medan 1,5 procent var pojkar. I 11 procent av fallen registrerades inte könet. I Somalia och Demokratiska republiken Kongo är det störst risk för flickor att utsättas för krigsbrott.

Mellan 2005 och 2018 fanns det nästan 20 000 verifierade fall av sexuellt våld mot barn. Detta antal tros bara vara toppen av ett isberg. Sexuellt våld används ofta som en krigstaktik, och är enormt underrapporterat på grund av sociala barriärer och stigmatisering.

Pojke
Amir* flydde från Irak till en stad i nordöstra Syrien efter att han blivit skadad av en flygattack och tvingats amputera en arm.

Det dödliga våldet mot barn ökar

Bara 2018 dödades mer än 12 000 barn i konfliktrelaterat våld. Det är en ökning med 13 procent jämfört med året innan. Antalet rapporterade attacker på skolor och sjukhus ökade också till 1 892, en ökning med 32 procent jämfört med 2017.

Pojkar riskerar i högre utsträckning att dödas, skadas svårt, kidnappas, eller rekryteras till väpnade grupper. Av alla de dödsfall och de fall av tortyr som registrerats, var 44 procent pojkar och 17 procent flickor. I de andra fallen registrerades inte kön.

Det är också vanligare att pojkar dödas av direkt krigföring, eftersom de oftare deltar i krig. När flickor dödas eller skadas är det oftare av explosiva vapen som attackerar urskillningslöst i urbana eller befolkade miljöer där flickor vistas. Det kan till exempel vara i hemmet, på gator eller på torg.

Rapport Stop the War on Children

Rapport: Stop the War on Children - Gender matters

Ladda ned