Helene jobbar för en trygg och inkluderande idrott

Helene Olsson jobbar på projektet High Five som jobbar för att barn ska vara trygga i idrottsvärlden

Som nationell samordnare för High Five jobbar Helene för att skapa förutsättning för att alla barn ska få en trygg och inkluderande idrott.

Hej Helene! Berätta om din bakgrund och hur det kom sig att du började jobba på Rädda Barnen.

- Jag har en bakgrund inom idrottsvärlden där jag som idrottskonsulent arbetat med stöd till idrottsföreningar, jag är en typisk "föreningsmänniska" och har själv varit engagerad i en mängd olika idrotter som fotboll, volleyboll och ridning. När Rädda Barnen skulle starta kontor i Östersund 2002 och sökte någon som skulle utveckla medlemsrörelsen kändes det helt rätt att få kombinera min erfarenhet från idrotts-och föreningsvärlden med att arbeta för barns rättigheter.

Vilken roll har du och hur ser en arbetsdag/vecka ut?

- Som nationell samordnare för High Five har jag en bred roll där ingen dag är den andra lik. Jag jobbar tillsammans med kollegor runt om i landet för att samordna och utveckla arbetet med High Five, vilket innebär allt ifrån att sprida kunskap och information om verksamheten hos kommuner, idrottsföreningar och möjliga samarbetspartners till att följa upp kvalité, effekt och resultat inom verksamheten.

Varför jobbar du på Rädda Barnen?

- Jag vill jobba med barns rättigheter ihop med en engagerad medlemsrörelse, det är en otroligt stark kraft där jag ser att med små medel går det att göra stor skillnad.

Vad har du lärt dig i jobbet?

- Jag har lärt mig väldigt mycket under dessa 16 år på Rädda Barnen, men framförallt har jag fått en gedigen kunskap om Barnkonventionen och hur den kan tillämpas inom olika områden som skola, barn på flykt och idrott. Jag har dessutom utvecklats som projektledare och haft förmånen att gå givande projektledarutbildningar inom organisationens interna Rädda Barnen-akademi.

Det finns ett enormt engagemang och stort kunnande bland alla de ambitiösa människor som jobbar här.

Vad är du stolt över att ha bidragit med?

- Det arbete vi gör med High Five och framförallt fem steg till handlingsplan och den utvecklingen där vi ser att konceptet verkligen fungerar och ger konkreta resultat. Ett annat roligt exempel var när vi för många år sen jobbade för att öka ungdomars inflytande i en kommun där vi jobbade tillsammans med vår medlemsrörelse och ungdomar för att tillsammans möta kommunens politiker i syfte att få ett ökat ungdomsinflytande.

Hur skulle du beskriva kulturen på Rädda Barnen?

- Det finns ett enormt engagemang och stort kunnande bland alla de ambitiösa människor som jobbar här. Kommer en in som nyanställd från en helt annan verksamhet så tror jag organisationen kan upplevas som stor och komplex, just eftersom kansliorganisationen är stor och arbetar på uppdrag av medlemsorganisationen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Självklart möjligheten att kunna påverka och föra fram idéer som gör det bättre för barn. För mig är det viktigt med frihet under ansvar, möjlighet att förlägga arbetstiden som jag vill och att ha bra balans mellan arbete och fritid. Eftersom vi har flextid och 37 timmars arbetsvecka och för mig som har skidspåret just utanför kontoret finns det goda förutsättningar till ett rikt liv utanför jobbet också, det är viktigt.

Läs mer om High Five >