Kontakta oss på HR

HR-teamets uppdrag är att se till att vi har rätt kompetens och förutsättningar för att kunna arbeta för alla barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd.

Oss på HR kommer du i kontakt med framförallt i samband med rekrytering eller praktik. Kontakta oss gärna om du har frågor, du når oss genom att maila fornamn.efternamn@rb.se.

Notera att vi endast tar emot jobb- och praktikansökningar sidan lediga tjänster

Anna Nordström, HR-chef

Kristina Linderoth, HR Business Partner för Sverigeprogrammet 

Anna Bucht-Clarke, Kompetensutvecklingschef

Irene Cederholm, HR Business Partner för Internationella programmet och Childrights and Business 

Linn Erngren, HR Business Partner för Verksamhetsstöd, Generalsekretariatet och Finansiering och Partnerskap

Ulla Ståhl, administratör 

Linda Bredenberg, HR Business Partner

Annelie Lindstedt, HR Business partner (tjänstledig, ej i bild)