Simon är strategiskt rådgivare

Simon Frankander, chef public affairs Rädda Barnen

Simon Frankander är chef för Public Affairs på Rädda Barnen. Han lägger mycket av sin tid på politisk idéutveckling, som att svara på remisser och träffa politiker.

Berätta kort om din bakgrund och hur du kom till Rädda Barnen!

- Jag har min bakgrund inom försvaret där jag tillbringade en del tid med att jobba med krishantering och arbete på högkvarterets pressavdelning. Jag har bland annat jobbat för ett politiskt parti, läkemedelsindustrin och som konsult innan jag kom till Rädda Barnen sensommaren 2015, då som presschef.

Vad gör du på Rädda Barnen?

- Jag jobbar i dag som strategisk rådgivare till generalsekreteraren och som chef för vårt påverkansarbete eller ”Public Affairs” som det också kallas.

Det innebär att jag och mina kollegor jobbar mycket med politisk idéutveckling för organisationen Rädda Barnen, alltifrån svara på remisser till att träffa politiker på nationell eller lokal nivå.

Kan du berätta om något du arbetat mycket med det senaste året?

- Mycket har handlat om att inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning och att belysa situationen för barn som är i väpnade konflikter.

Barnkonventionens inkorporering beslutade riksdagen om i juni i år och i maj släppte vi vår pekbok ”Mina första ord” för att illustrera med vilka preferensramar barn i krigszoner växer upp. I Almedalen intervjuade vi politiker för att höra mer om hur partierna arbetar för att förbättra villkoren för barn.

Rädda Barnens politikerintervjuer från Almedalen 2018

Intervju med Jan Björklund

Intervju med Gustav Fridolin

Intervju med Elisabeth Svantesson

Intervju med Ebba Busch Thor

Intervju med Stefan Löfven

Intervju med Jonas Sjöstedth