Suzanna hjälper barn som far illa

Suzanna är utbildad socionom jobbar som Case Manager hos oss. Hon har tidigare jobbat med socialt arbete med fokus på barn och unga på olika sätt, främst inom skolan.

Vad ingår i rollen som Case Manager?

- Att stötta kollegor och ideella kring barn vi möter som far illa eller riskerar att fara illa. Jag träffar i min yrkesroll även barn, unga och familjer som är i behov av stöd på olika sätt. En del av min tjänst handlar om att hålla i utbildningar för såväl kollegor som ideella kring olika teman, som exempelvis att möta barn som ideell, psykosocialt stöd med mera.

Jag är dessutom delaktig i Rädda Barnens arbete med det vi kallar för ”Tryggare tillsammans” som handlar om hur vi arbetar för att vara en trygg och säker organisation för barn på alla sätt. 

Suzanna Holmberg

Gör på Rädda Barnen: Case manager på kontoret i Malmö
Utbildning: Socionom
Förebild: Mina barn!
Fritidsintressen: Vara med min familj och träna. 

Vad gillar du mest med att jobba inom Rädda Barnen?

- Friheten att tillsammans med andra få utveckla och testa nya arbetssätt. Samt att få träffa barn, unga och familjer med stora behov, som jag inte hade kommit i kontakt med om jag hade arbetat på en myndighet. 

Vad är mest utmanande med ditt jobb?

- Friheten att få starta processer och testa egna initiativ gör att det ofta saknas tydliga ramar och rimliga förväntningar. Detta kan vara svårt att navigera i.

När har du som roligast på jobbet?

- När jag får samarbeta och skratta tillsammans med kompetenta och roliga kollegor!

 Vilka delar av ditt jobb är du mest stolt över?

- När jag går hem för dagen och känner att jag har gjort konkret skillnad för ett barn, en ungdom eller en familj.